Datum pokretanja postupka: 13.06.2011.godine

Rok za prijavu: 27.06.2011.godine do 12:30h

Vrsta postupka: Konkurentski