Naziv predmeta ugovora: Izrada i isporuka uniformi za uposlenika JP Autoceste FBiH doo Mostar

Datum pokretanja postupka: 05.12.2011.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Braće Fejića bb Mostar, Terezija 54 Sarajevo, od 06.12.2011. godine

Iznos uplate: 20,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za izradu i isporuku uniformi za uposlenike JP Autoceste FBiH doo Mostar

Rok za prijem ponuda: 09.01.2012.godine do 12:00 h , Braće Fejića bb 88000 Mostar