Naziv predmeta ugovora: Nabavka računarske i komunikacione opreme za potrebe JP Autoceste FBiH doo Mostar

Datum pokretanja postupka: 19.12.2011.god.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje:  Terezija 54 Sarajevo, od 19.12.2011. godine

Iznos uplate: 20,00 KM , Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH dd , Svrha: Otkup tenderske dokumentacije za nabavku računarske i komunikacione opreme

Rok za prijem ponuda: 23.01.2012.godine do 13:00 h , Terezija 54 Sarajevo, Braće Fejića bb 88000 Mostar