Naziv predmeta ugovora: Održavanje multifunkcionalnih uređaja i printera i nabavka rezervnih dijelova

Datum pokretanja postupka: 22. 4. 2013. godine

Preuzimanje tenderske dokumentacije: Javno preduzeće Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Kontakt osoba: Senada Lizde 033/277 911 i Mirnes Fazlić 033/277 960, Dubrovačka 6, Sarajevo 71 000

Rok i mjesto za prijem ponuda: 30. 4. 2013. godine do 12.00 sati, JP Autoceste FBiH, Dubrovačka 6, Sarajevo 71 000