Naziv predmeta ugovora: Nabavka DSRC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada

Datum pokretanja postupka: 27. 5. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan od 10 do 16 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte uz prethodu najavu i predočenje dokaza o uplati.

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH

Svrha doznake: Otkup TD za nabavku ACC TAG uređaja

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 24. 6. 2013. do 12.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 24. 6. 2013.  u 12.15 sati, Dubrovačka 6, Sarajevo