Naziv predmeta ugovora: Nabavka uredskog materijala i pribora

Datum pokretanja postupka: 3. 6. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz prethodnu najavu pisani zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade troškova za TD, ista se može preuzeti na adresama JP Autoceste FBiH d.o.o. Braće Fejića bb, Mostar; operetivni ured Sarajevo, Dubrovačka 6, Sarajevo; svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom.

Iznos uplate: 10,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup TD za nabavku uredskog materijala i pribora

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 1. 7. 2013. do 13.00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 1. 7. 2013.  u 13.15 sati, Dubrovačka 6, Sarajevo