Naziv predmeta ugovora: Nabavka multifunkcionalnih uređaja i multifunkcionalnih printera

Datum pokretanja postupka: 17. 6. 2013. godine

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Kontakt osoba: Senada Lizde 033/ 277-911 i Mirnes Fazlić 033/ 277-960

Rok za prijem ponuda: 26. 6. 2013. do 13.00 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo