Naziv predmeta ugovora: Nabavka saobraćajne signalizacije

Datum pokretanja postupka: 1. 7. 2013. godine

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Kontakt osoba: Lejla Hodžić 033/ 277-922

Rok za prijem ponuda: 15. 7. 2013. do 12.00 sati, JP Autoceste d.o.o Mostar, Operativni ured u Sarajevu, ulica Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo