Naziv predmeta ugovora: Nabavka putničkih motornih vozila

Datum pokretanja postupka: 29. 7. 2013. 

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb, Mostar i Dubrovačka 6, Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom. 

Iznos uplate: 20,00 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije Nabavka putničkih motornih vozila

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 27. 8. 2013. do 11.30 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 27. 8. 2013.  u 11:45 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Lejla Hodžić i Aida Demir

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277922

Faks: 033 277942

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript