Naziv predmeta ugovora: Nabavka uredskog materijala i pribora

Datum poništenja: 12. 7. 2013.

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva