U toku je izvođenje radova na poddionici Drivuša – Klopče. Završeni su radovi na izmještanju podzemnih gasnih, vodovodnih, elektro i telekomunikacionih instalacija te dalekovodnih stubova. Također su izvođeni radovi na izgradnji donjeg stroja trupa autoceste i objekata od kojih najznačajniji mosta Drivuša (650 m) i vijadukta Perin Han (400 m). Od radova na otvorenoj trasi, najznačajniji su radovi na osiguranju stabilnosti kosina zasjeka na potezu između dva naprijed navedena dominantna objekta.

 

Na poddionici Klopče – Donja Gračanica (tunel Pečuj) u toku je mobilizacija gradilišta.


S obzirom na specifičnosti izgradnje dionice Svilaj – Odžak, te uslovljenost njene funkcionalnosti završetkom izgradnje mosta preko rijeke Save kao i graničnog prijelaza Svilaj sama implementacija izgradnje je podijeljena u dvije faze. Prvu fazu, koja obuhvata glavnina radova, čine kompletni nasipi na glavnoj trasi, petljama i odmorištu, mostovske konstrukcije, vanjska odvodnja, zaštitne ograde te pomoćne i pristupne ceste, dok preostali završni radovi čine drugu fazu. U radovima druge faze su između ostalog obuhvaćeni završni slojevi kolovoznih konstrukcija, vertikalna i horizontalna signalizacija, zaštitna elastična odbojna ograda, objekat čeonog naplatnog mjesta, konstrukcija zaštite od buke te unutrašnja odvodnja i instalacije. Radovi prve faze su završeni do predviđenog roka 30.06.2015. godine nakon čega je obavljen tehnički prijem završenih objekta, te potom ishodovana upotrebna dozvola. U toku je konačni obračun izvedenih radova.


Trenutno su radovi na dionici u fazi mirovanja do početka druge faze koji je planiran za mart 2017. godine. Propisani rok za dovršetak radova druge faze je približno 8 mjeseci, tako da je kompletiranje radova na dionici te ishodovanje upotrebne dozvole planirano za kraj 2017. godine.


Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići je zbog obima posla podijeljena u dva lota. Lot 1 obuhvata radove od stacionaže km 0+000 do km 4+400 u koje spada oko 3,5 km otvorene trase, veliki most koji se gradi sa sjeverne strane starog grada Počitelja (dužine 945 m), te petlja i naplatno mjesto Počitelj sa pristupnom saobraćajnicom do regionalne ceste Buna-Domanovići i magistralne ceste M-17.

 


Lot 2 poddionice Počitelj – Zvirovići od km 4+400 do km 11+075, podrazumijeva izgradnju ostatka poddionice od velikog mosta do kraja poddionice, neposredno prije petlje Zvirovići. Ova poddionica počinje jednim vrlo zahtjevnim dijelom trase (dužine od oko 800 m) preko teškog terena u sklopu čega i dva kraća vijadukta. U nastavku je tunel dužine cca 1,2 km, vijadukt dužine 120 m i ostatak trase do petlje Zvirovići dužine oko 4,4 km u povoljnim terenskim uslovima.


Za oba ova lota u toku je provedba tenderske procedure za odabir najpovoljnijeg izvođača radova, koja bi se trebala okončati u ljeto 2016. godine. Očekuje se da se poslije pribavljanja saglasnosti od banke, potpiše ugovor i započne sa izvođenjem pripremnih radova u septembru 2016. godine.

Izgradnjom poddionice Počitelj - Zvirovići bi se preusmjerio saobraćaj sa magistralne ceste M-17 na autocestu prema Bijači i tako se osigurala puna funkcionalnost izgrađene poddionice Bijača - Zvirovići i povećala njena isplativost.

 

U toku su aktivnosti na pripremi izgradnje poddionice autoceste tunel Pečuj-Zenica sjever (ulaz u tunel Zenica) sa petljom Zenica sjever i spojnim saobraćajnicama prema centru Zenice.


Raspisan je tender u augustu 2016. godine po proceduri „Design and built“ (žuti FIDIC).

 

Poddionica je dugačka cca 4 km, na kojoj se osim otvorenog dijela trase nalazi jedan veći vijadukt, preko naselja Donja Gračanica, dužine cca 400 m, tunel Hum, dužine takođe oko 400 m, dva kraća vijadukta na području naselja Hece, te tunel Vraca dužine cca 300 m.

 

U sklopu ove poddionice će se raditi i petlja Zenica sjever sa naplatnim mjestom, kao i saobraćajnice tzv. „Sjevernog spoja“ koje trebaju da povežu autocestu Koridora Vc sa gradom Zenica i magistralnom cestom M-17.

 

Za dionicu autoceste Buna – Počitelj (cca 7 km), se planira nastavak pripremnih aktivnosti u 2016. godini, što bi nakon završetka tenderske procedure rezultiralo potpisom ugovora i početkom pripremnih radova u decembru 2016. godine.

 

Dionica je vrlo jednostavna za izvođenje jer osim jednog odmorišta i jednog natputnjaka nema drugih značajnijih objekata. Locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnom terenu. Planirani rok izgradnje je 12 mjeseci.