Naziv predmeta ugovora: Nabavka teretnih-ophodarskih vozila

Datum poništenja: 2. 9. 2013. godine

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva