U IZGRADNJI

   


Kliknite na projekte za više informacija.Drivuša – Klopče


Izvođač radova na poddionici Drivuša – Klopče je Hering d.d. Široki Brijeg.


Vrijednost ugovora je 33.527.849,36 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana od Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAER).


Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.


Značajni objekti su most Drivuša (650 m) i vijaduk Perin Han (400 m).


Poddionica je duga 2,23 km. Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica)


Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) se nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han.


Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.


Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).


Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.


Značajniji radovi na dionici Klopče - Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela.


Poddionica je duga 5,78 kilometara.


Svilaj – Odžak


Ugovor sa Izvođačem radova konzorcijem Strabag AG & Euro-Asfalt d.o.o. & ŽGP d.d. je potpisan u novembru 2013. godine, a ukupna vrijednost radova iznosi 83.822.098,00 eura s PDV-om.


Radovi prve faze su završeni u predviđenom roku 30.06.2015. godine nakon čega je obavljen tehnički prijem završenih objekta, te potom ishodovana upotrebna dozvola.


Trenutno su radovi na dionici u fazi mirovanja do početka druge faze koja je planiran za mart 2017. godine. Propisani rok za dovršetak radova druge faze je približno 8 mjeseci, tako da je kompletiranje radova na dionici te ishodovanje upotrebne dozvole planirano za kraj 2017. godine.


Pored graničnog prelaza, na dionici je predviđena izgradnja i modernog dvostranog odmorišta, dvije petlje, čeonog naplatnog mjesta te niza mostovskih konstrukcija i pristupnih puteva.


Prvu fazu je obuhvatala glavninu radova, odnosno kompletni nasipi na glavnoj trasi, petljama i odmorištu, mostovske konstrukcije, vanjska odvodnja, zaštitne ograde te pomoćne i pristupne ceste.


Radovima druge faze su između ostalog obuhvaćeni završni slojevi kolovoznih konstrukcija, vertikalna i horizontalna signalizacija, zaštitna elastična odbojna ograda, objekat čeonog naplatnog mjesta, konstrukcija zaštite od buke te unutrašnja odvodnja i instalacije.