Naziv predmeta ugovora: Specijalno vozilo - radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata

Datum pokretanja postupka: 9.12.2013.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Preuzimanje tenderske dokumentacje: Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponuđač je obavezan dostaviti pisani zahtjev poštom, lično ili fax-om. Uz pismeni zahtjev i obavezno predočenje dokaza o izvršenoj uplati naknade za troškove tenderske dokumentacije, tenderska dokumentacija se može preuzeti na adresama: Braće Fejića bb, Mostar i Dubrovačka 6, Sarajevo svakim radnim danom od 9 do 16 sati. Svim ponuđačima koji to budu zahtijevali tenderska dokumentacija će biti poslana poštom.

Iznos uplate: 20 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank BiH d.d.

Svrha doznake: Otkup tenderske dokumentacije - "Specijalno vozilo"

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 6.1.2014. do 14:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 6.1.2014. u 14:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Lejla Hodžić

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 922

Faks: 033 277 942

E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript