Naziv predmeta ugovora: Nabavka DSRC OBU (ACC TAG) uređaja za elektronsku naplatu cestarine sa nosačima 10.000 komada

Datum poništenja: 15.11.2013.

Razlog poništenja: Broj primljenih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor