Naziv predmeta ugovora: Sistem upravljanja autocestom na dionici Jošanica - Bilješevo

Datum pokretanja postupka: 30.12.2013.

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Kriterij za dodjelu ugovora: Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude

Dodatne informacije: Tenderska dokumentacija se može preuzeti svaki radni dan u periodu od 09:00 do 16:00 sati na adresama Braće Fejića bb Mostar i Dubrovačka 6 Sarajevo ili dostaviti putem pošte, predočenje zahtjeva i potvrde o uplati.

Iznos uplate: 30 KM

Uplatni račun: 161-020-00624700-38 kod Raiffeisen Bank d.d.

Svrha doznake: Otkup TD za sistem upravljanja autocestom

Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Rok za prijem ponuda: 10.2.2014. do 13:00 sati

Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda: 10.2.2014. u 13:15 sati, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo

Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju:

Kontakt osoba: Senada Lizde

Adresa: Dubrovačka 6

Poštanski broj: 71000

Opština/Grad: Sarajevo - Centar

Telefon: 033 277 911

Faks: 033 277 942

E-mail:    Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript