Naziv predmeta ugovora: Specijalno vozilo – radna mašina za mašinsko čišćenje kolovoznih površina, rigola i ostalih elemenata trase

Datum poništenja: 8.1.2014.

Razlog poništenja: Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva