Naziv predmeta ugovora: Bankovne sigurnosne i numerisane PVC vrećice za pakovanje novca i sigurnosne bankovne numerisane PVC vezice

Datum poništenja: 24.3.2014.

Razlog poništenja: Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor