12. 09. 2014.


 

 

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

ima čast pozvati Vas na

SVEČANO OTVARANJE AUTOCESTE

OD PETLJE MEĐUGORJE DO MEĐUNARODNOG GRANIČNOG PRIJELAZA BIJAČA

u utorak, 16. septembra / rujna 2014. u 19 sati

ulaz na autocestu iz prvaca petlje Međugorje

(u blizini mosta Studenčica)

 

 

Moderna autocesta od petlje Međugorje do međunarodnog graničnog prijelaza Bijača je ključni infrastrukturni preduslov za puno ostvarenje privrede, a posebno turističkog potencijala južne Hercegovine.

Deset kilometara južnog dijela Koridora Vc je preko susjedne Republike Hrvatske spojeno sa evropskom mrežom puteva što će imati višestruki značaj za građane Bosne i Hercegovine