Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine

 

ima čast pozvati Vas na

 

SVEČANO OBILJEŽAVANJE POČETKA RADOVA NA IZGRADNJI AUTOCESTE NA KORIDORU Vc DIONICA ZENICA JUG – ZENICA SJEVER

 

u utorak, 30. septembra / rujna 2014. u 13 sati

 

na gradilištu dionice Zenica jug – Zenica sjever (lokalitet Perin Han)

 

 

JP Autoceste FBiH otpočinje novi investicioni ciklus izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

 

Potpisivanjem ugovora za izgradnju dionice Zenica jug – Zenica sjever kreće se sa izgradnjom Zeničke zaobilaznice kao i nastavkom izgradnje autoceste prema sjeveru naše zemlje.

 

Posao za izgradnju kao i nadzor nad izgradnjom autoceste na Zeničkoj zaobilaznici pripao je domaćim kompanijama: Hering d.d. Široki Brijeg i Divel d.o.o. Sarajevo.

 

Na gradilištu navedene dionice obratit će se: direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić, direktor Hering d.d. Ladislav Bevanda, premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i ambasador Kuvajta u BiH Dr. Nasser Riden Thamer Almotairi.

 

 

MAPA LOKACIJE