Uređaji za mjerenje, dijagnostiku i kontrolu rada elektro i mašinskih instalacija na objektima autocesti A1