Zamjena oštećenih čeličnih dijelova ograda na mostovima dionice Visoko-Sarajevo sjever