Održavanje centralnog autorizacionog repozitorija, nabavka licenci za antivirus consolu, dropbox, teamviewer