Obavještenje koje se ispravlja broj 266-7-2-388-3-140/16