Nabavka materijala za potrebe naplatnih mjesta na Autocesti A1 (naljepnice davača kartica, table sa stubom cjenovnika, numeracijske table naplatnih mjesta, table firme, vezica sa logom firme, PVC omot, račun za ručnu naplatu i sl.)