13.03.2017.


S ciljem ubrzanja i konačnog završetka tendera, te stavljanja u funkciju odobrenih finansijskih sredstava, Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je donijela odluku da se tender za izvođenje radova na izgradnji autoceste na poddionici Počitelj – Zvirovići LOT 1 i LOT 2 poništi.


Raspisat će se novi tender po skraćenoj proceduri kako bi se u što skorijem vremenu potpisao ugovor o izgradnji i započeli radovi.


Odlukom o poništenju postupka Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, ni na koji način ne želi utjecati na dalji tok i završetak aktivnosti Odjela za istrage Europske Investicijske Banke (EIB) te insistira da bude obaviještena o rezultatima spomenutih istražnih aktivnosti.

 


Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar