Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 20.11.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

 

Vanredna ograničenja:

Ograničenje na dionici Podlugovi – Sarajevo sjever:     

Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi -Sarajevo sjever u dužini od 2km,saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju.  

Ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Vozačima savjetujemo da  prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 19.11.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 18.11.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

 

Ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Od danas obavezna zimska oprema

U periodu od 15.11. do 15.04 naredne godine na teritoriji BiH zakonski je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na vremenske uvjete.

Postoje dva zakonski važeća Pravilnika sa suprotnim odredbama o zimskoj opremi (Sl.glasnik BiH 13/07 i Sl.glasnik BiH 23/07). Sve dok se ne izvrši izmjena i usaglašavanje postojećih pravilnika, a prema uputi Ministarstva komunikacija i prometa BiH Sektora za transport, pod zimskom opremom podrazumijevaju se:

Za motorna vozila do 8 sjedišta i motorna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone:

1. Pneumatici sa zimskim profilom na svim točkovima (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) ili

2. Pneumatici sa ljetnim profilom (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uvjeta.

Za motorna vozila sa više od 8 sjedišta i motorna vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone:

1. Pneumatici sa zimskim profilom na pogonskim točkovima (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm), lanci za snijeg i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25 do 50 kg) ili

2. Pneumatici sa ljetnim profilom (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uvjeta (pada snijeg i zadržava se na kolovozu, ugažen snijeg na kolovozu, kiša ledi na kolovozu, zaleđen kolovoz) i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25 do 50 kg).

Podsjećamo, u skladu sa članom 228. Zakona, ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po naređenju, ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzeti potvrdu o registraciji vozila.

Press JP Autoceste FBiH

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju vijadukta Donja Gračanica na poddionici Donja Gračanica – do tunela Pečuj, na autocesti na Koridoru Vc

Na osnovi člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13), ovo Federalno ministarstvo

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju vijadukta Donja Gračanica na poddionici Donja Gračanica – do tunela Pečuj, na autocesti na koridoru Vc, područje Grada Zenica, a u skladu s čl. 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa članom 33. stav. 2  Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. H. Ćemerlića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

 

 

Broj UPI/03-23-2-268/19

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 15.11.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po pretežno suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po pretežno suhom kolovozu.

 

Ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Vozačima savjetujemo da  prilagode vožnju uslovima i stanju na kolovozu.

Sutra počinje održavanje autoceste u zimskim uvjetima

Održavanje autoceste u zimskim uvjetima počinje 15.11.2019. i traje do 15.03.2020. godine što je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15). U zavisnosti od vremenskih prilika, a ukoliko se ukaže potreba, zimska služba može započeti ranije, odnosno može se produžiti i nakon 15.03.2019. godine. Odluku o trajanju zimske službe izvan zakonom predviđenih termina donosi ovlašteni predstavnik JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

JP Autoceste FBiH u zimskom periodu održava 94 km izgrađenih dionica autoceste i to:

  • dionica Zenica jug  – Tarčin, dužine 84 km
  • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km

te cca 4,5 km brze ceste Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke

Pored održavanja kolovoza također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta  i platoa.  Na poddionici Zenica jug – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji. Planom  zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te obezbjeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.

Na dionica Zvirovići – Bijača  vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica jug – Tarčin i brze ceste BC1 Butila – Briješće, postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi – ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

  • Za poddionicu Zenica jug – Podlugovi: Punkt Visoko, benzinska pumpa na petlji Visoko
  • Za  poddionicu Podlugovi – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo,
  • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I, II i III stepen pripravnosti, a što obuhvata stalna dežurstva na punktovima, redovnih i vanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolovoza prilikom manjih snježnih padavina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolovoz posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od – 7 °C.

Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u zavisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo.

III stepen pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega sa kolovoza, gdje se pored pomenute mehanizacije uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovodioci punktova i prosljeđuju ih odgovornom licu za poslove informisanja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uslovima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i popodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Koristimo priliku da skrenemo pažnju vozačima da u toku snježnih padavina prilagode vožnju uslovima na autocesti, čime znatno utiču na svoju sigurnost i na sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Press JP Autoceste FBiH