Dinamika radova na tunelu Hranjen

Na dionici Prača – Goražde izvode se radovi na tunelu Hranjen. Tunel se sastoji od dvije tunelske cijevi, glavnom i servisnom, na međusobnom razmaku od 25 metara. U prvoj fazi izgradnje tunela Hranjen glavna tunelska cijev za dvosmjerni saobraćaj imat će finalnu sekundarnu tunelsku oblogu, a predviđena dužina je 5556,90 metara.

„Na južnom portalu tunela Hranjen u toku su završni radovi na iskopu i primarnom osiguranju predusjeka i regulaciji prirodnih vodotoka. Trenutno smo u petoj fazi PBC kategorije gdje štitimo krovni dio tunela sa metalnim cijevima 115. Na glavnoj tunelskoj cijevi do sada je iskopano nekih 60 metara tunela. Što se tiče sjevernog portala tunela Hranjen u toku je izvođenje radova na predusjeku, a u planu je da se u narednih desetak dana uđe u tunelski iskop“, kazao je Nihad Kevrić, rudarski inžinjer Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.

Osiguranje predusjeka na sjevernom portalu izvodi se mlaznim betonom, armaturnim mrežama i sidrima po fazama iskopa. Također, izvođač je za potrebe izrade radnog platoa izveo radove na zacjevljenju rijeke Čemernice.

Paralelno sa glavnom tunelskom cijevi projektirana je servisna cijev dužine 5490,00 metara. Servisna cijev i poprečni prolazi  služe za evakuaciju iz jedne u drugu tunelsku cijev ugroženih korisnika objekta, te kao alternativni pristup spasiteljima. Predviđeno je 6 poprečnih prolaza za pješake na udaljenosti manjoj od 1000 metara, te 5 poprečnih prolaza za interventna vozila na odaljenosti od 1000 m. Ukupno sa sigurnosnog aspekta poprečnim prolazima se može izvršiti evakuacija učesnika u saobraćaju na svakih 500 m. Servisna cijev se u ovoj fazi izgradnje izvodi bez sekundarne obloge.

Za potrebe gradilišta formirano je i centralno kamp naselje u mjestu Hrenovica, te kamp na južnom izlazu tunela Hranjen. Instalirana kamp naselja obuhvataju infrastrukturu za smještaj radnika, uredske prostorije, betonare, deponije materijala u skladu sa zahtjevima projekta.

Iskop se izvodi prema principima „nove austrijske metode tunelogradnje“ (NATM). Brza cesta u području tunela određena je na brzinu do 100 km/h. Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i po.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 09.10.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredna ograničenja:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 2 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Zbog redovnog servisiranja tunela (Vis,25.Novembar i Grab) na autocesti A1, u periodu od  
09.10.2019 (20:00h) do 10.10.2019 (06:00h) bit će zatvorena poddionica Lepenica-Tarčin,desna strana (smjer Sarajevo Zapad-Tarčin).

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 08.10.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredna ograničenja:
 
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 2 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju
 
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Zbog redovnog servisiranja tunela (Vis,25.Novembar i Grab) na autocesti A1, u periodu od  
8.10.2019 (20:00h) do 9.10.2019 (06:00h) bit će zatvorena poddionica Lepenica-Tarčin,desna strana (smjer Sarajevo Zapad-Tarčin).

Večeras počinju radovi redovnog servisiranja u tunelima na autocesti A1

Dana 07.10.2019. godine od 20:00 sati započinju radovi redovnog servisiranja u tunelima na autocesti A1.

Radovi će trajati do 25.10.2019. godine do 06:00 sati.

Zbog izvođenja radova promet će se odvijati preusmjeravanjem na dvosmjerno odvijanje prometa u jednom kolniku prema privremenoj prometnoj signalizaciji po sljedećem rasporedu:

 

  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 07.10. u 20:00 sati do 08.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 08.10. u 20:00 sati do 09.10.2019. godine u 06:00 sati te u periodu 09.10. u 20:00 sati do 10.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 10.10. u 20:00 sati do 11.10.2019. godine u 06. sati, te u periodu 14.10. u 20:00 sati do 15.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 15.10. u 20:00 sati do 16.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Igman i Gaj koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, desna strana (smjer Međugorje – Bijača) u periodu 17.10. u 21:00 sat do 18.10.2019. godine u 01:00 sat. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, lijeva strana (smjer Bijača – Međugorje) u periodu 18.10.2019. godine od 01:00 – 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, desna strana (smjer Zenica jug – Lašva) u periodu od 21.10. u 20:00 sati do 22.10.2019. godine u 06:00 sati, te 22.10. u 20:00 sati do 23.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, lijeva strana (smjer Lašva – Zenica jug) u periodu od 23.10. u 20:00 sati do 24.10.2019. godine u 06:00 sati, te 24.10. u 20:00 sati do 25.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

 

  Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 07.10.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:  
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Vanredno ograničenje na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever:
Zbog sanacije kolovozne konstrukcije na dijelu dionice Podlugovi- Sarajevo sjever u dužini od 2 km, saobraćaj se odvija dvosmjerno uz postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju
Zbog redovnog servisiranja tunela (Gaj i Igman) na autocesti A1, u periodu od  7.10.2019 (20:00h ) do 8.10.2019 (06:00h) bit će zatvorena poddionica Sarajevo zapad-Lepenica ,desna strana (smjer Sarajevo Zapad-Lepenica)

Objavljen tender za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan

JP Autoceste FBiH je objavilo Poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan, LOT 1.

Dužina poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 4,9 kilometara.

Rok za podnošenje prijava na poziv je 18.11.2019. godine.

Značajniji objekti na navedenoj poddionici su most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara. Na dionici su planirana i dva odmarališta u mjestu Raštelica. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti izgrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.

Poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan financirat će se iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske Banke (EIB).

Cijeli Poziv možete pogledati OVDJE.