Broj zaposlenika u JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar do 30. juna 2016. godine bio je 340.