Ukupan broj zaposlenih u JP Autoceste FBiH zaključno sa 24.01.2019. je 424.