Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj.

Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu.

Ona počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 km južno.

Nakon uklanjanja površinskog sloja na cijelom dijelu trase, izvođač je počeo sa iskopavanjem na više položaja uglavnom u visokim rezovima i izvođenju nasipa.

Paralelno sa radovima na uređenju, izvođač radova je počeo sa radovima na sljedećim objektima:

Podvožnjak „Bivolje Brdo”

 • Završeni armirano-betonski radovi.
 • Izrada i zaštita hidroizolacije.

Nadvožnjak „Grabovina“

 • Završeni iskopi
 • Betonirani krilni zidovi, upornjaci i središnji stup
 • izrada skele i oplate te postavljanje armature rasponske konstrukcije

Prolaz za životinje na 15 + 600

 •  Završeni armirano-betonski radovi,
 •  Izrada i zaštita hidroizolacije,

Prolaz za životinje na 12 + 500

 • Pripremni radovi

Vanjska odvodnja

 • Završeni radovi na propustu na 17+921

Izmještanje dalekovoda

 • Započeti radovi na dalekovodima DV 220kV Mostar 3 – Trebinje I(III) i DV 220kV Mostar 4-HEČ 2

Izmještanje postojećih vodovoda

 • Zemljani radovi na izmještanju cjevovoda na 17+921

 

Zemljani radovi se odvijaju na cijeloj dionici, a do sada je izvršeno oko 45% iskopa i 25% nasipa. Paralelno sa izvođenjem zemljanih radova vrši se i zaštita okosa u visokim usjecima.

 

Dinamika radova na projektu na dan 31.03.2019. godine 

Opis poslova  Trajanje         (mjesec) (LOT  I+ LOT II) Završeno% Vrsta radova u izgradnji
TRASA AUTOCESTE 18 27% Zemljani radovi
OBJEKTI 18 52%
Nadvožnjak “Grabovina” 18 15% Betonski radovi
Nadvožnjak “Kevčić” 18 2% Pripremne aktivnosti
Podvožnjak “Bivolje Brdo” 18 98% Završni radovi
Prolaz za životinje 18 98% Završni  radovi
ZAŠTITA OD BUKE 18 0% Pripremne aktivnosti