PRIVREMENA IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA NA DIONICI ZENICA JUG – LAŠVA

Zbog izvođenja radova na zamjeni dilatacione naprave na mostu, krak 1 petlja Zenica dionica autoceste A1, bit će na znazi privremena izmjena režima saobraćaja, koja će trajati od 06.04. do 27.04.2020. godine.

Radovi će se izvoditi u dvije faze :

– prva faza u periodu od 06.04. do 21.4.2020. godine

– druga faza u periodu od 21.04. do 27.04.2020. godine

Za vrijeme izvođenja radova u prvoj fazi saobraćaj će se odvijati jednom saobraćajnom trakom naizmjenično u oba smjera uz postavljenu privremenu signalizaciju.

U drugoj fazi saobraćaj će biti potpuno obustavljen na dionici autoceste Zenica jug – Lašva. Saobraćaj će se na ovoj dionici preusmjeriti na magistralnu cestu M-17 postavljanjem privremene saobraćajne signalizacije.

Ukoliko radovi prve faze budu ranije završeni, početak druge faze odnosno totalne obustave saobraćaja će se pomjeriti o čemu će se korisnici autoceste blagovremeno obavijestiti.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

Press JP Autoceste FBiH

SERVISNA INFORMACIJA ZA KORISNIKE AUTOCESTE A1

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da su sve dionice na autocesti A1 prohodne i da se sistem naplate cestarine odvija bez smetnji.

Zaposlenici na naplatnim mjestima koji ostvaruju direktan kontakt sa korisnicima pridržavaju se preporučenih mjera sigurnosti izdatih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH u vezi s aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Elektronska naplata cestarine funkcioniše bez smetnji. Kupovinu, dopunu, promjenu na ACC TAG uređaju ili zamjenu neispravnog uređaja možete izvšiti na svim naplatnim mjestima, svaki dan od 00:00 do 24:00 sata.

Pitanja u vezi s ACC uslugom možete slati putem maila: acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba.

Izdavanja Rješenja za besplatno korištenje autoceste se odvijaju nesmetano. Pitanja u vezi oslobađanja od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH možete zatražiti na brojeve telefona: +387 36 512 340 i +387 32 460 012.

Za sva pitanja na raspolaganju je Besplatni INFO 080 02 03 06 i Help desk : +387 36 281385,  +387 36 281384 svaki dan od 00:00 do 24:00 sata.

Reklamacije korisnika naplate cestarine možete poslati malom na: reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba ili poštom na adresu Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo – sa naznakom “ Za službu kontrole naplate cestarine”.

Pratite preporuke nadležnih službi, vozite odgovorno i brinite o svom zdravlju.

 

Press JP Autoceste FBiH 

JP Autoceste FBiH pravovremeno poduzelo sve potrebne aktivnosti na gradilištima Koridora Vc

JP Autoceste FBiH je implementator jednog od najvažnijeg infrastukturnog projekta za Bosnu i Hercegovinu. Na gradilištima na Koridoru Vc su angažirani brojni izvođači, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih zemalja Europe i svijeta. S obzirom na specifičnu situaciju organizacije gradilišta, a s ciljem zaštite zdravlja i ljudskih života, kako naših radnika, tako i njihovih porodica, ali i cjelokupnog društva u kojem se nalazimo JP Autoceste FBiH je pravovremeno poduzelo sve potrebne aktivnosti.

Preduzeće je još od 05.02.2020. u stalnom kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi se informiralo i dobilo upute i preporuke za provođenje mera zaštite od širenja epidemije korona virusa i te mjere se provode. JP Autoceste FBiH je formiralo i Krizni štab kako bi sve aktivnosti vezano uz planiranje i poduzimanje mjera protiv širenja korona virusa bile centralizirane i kooridinirane.

Sve naredne aktivnosti JP Autoceste FBiH su prilagođene aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade FBiH, Fedralnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FMZ-a.

Prati se situacija na gradilištima gdje se radovi odvijaju uz primjenu svih mjera koje su predviđene u cilju suzbijanja koronavirusa. Izdate su upute o provođenju mjera i postupanja koje treba sprovoditi na gradilištima, a da se istovremeno ne ugrozi odvijanje radova.

JP Autoceste FBiH su u koordinaciji sa službama nadzora i izvođačima radova usaglasile provođenje niza praktičnih mjera zaštite od pojave i širenja korona virusa od kojih navodimo sljedeće:

– Da se obezbijedi praćenje radova od nadzornih službi i predstavnika JP Autoceste FBiH kao servis izvođačima radova, kako bi se održao radni proces u ovako složenim okolnostima, a da se pri tome maksimalno poštuju mjere donesene od nadležnih institucija, upute usaglašene i izdate preko nadzornih službi i interne mjere izvođača radova.

– Svi veći sastanci u zatvorenom prostoru su otkazani, osim pojedinačnih konsultacija između glavnih predstavnika investitora, nadzornih službi i izvođača radova. Sva zvanična komunikacija se sprovodi elektronskim putem.

– Da se na najmanju moguću mjeru svedu direktni kontakti između svih učesnika u građenju, da se umjesto toga što više koristi komunikacija mailovima i telefonima.

– Da se pri direktnoj komunikaciji drži što veće odstojanje između učesnika, pri tome obavezno koristi zaštitna opremu maske, rukavice, naočare i sl.

– Da se sprovode mjere lične higijene i higijene gradilišnih prostorija (pojačano čišćenje i dezinfekcija na dnevnoj bazi, pranje opreme i vozila itd.).

– Da se odmah prijavi (nadležnim službama) svaka eventualna pojava zaraze na gradilištu ili neposrednom okruženje itd.

U toku je razmatranje mogućih mjera izolacije gradilišta (kao zatvorenih sistema), koje se već implementiraju kod pojedinih izvođača radova, međutim ideja ima dosta otežavajućih okolnosti, pošto zavisi od organizacionih sposobnosti kompanija koje izvode radove, njihovih podizvođača i svijesti i discipline uposlenika itd. Ukoliko uspiju, ove mjere bi mogle biti obrazac za postupanje u sličnim situacijama.

 

Press JP Autoceste FBiH 

Odluka o skraćenom radnom vremenu

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH u vezi s načinom rada u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, JP Autoceste FBiH u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom na prijedlog Kriznog štaba JP Autoceste FBiH je donijelo odluku o skraćenim random vremenu I to:

Radno vrijeme u sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (Adema Buća 20, Mostar) i operativnom uredu u Sarajevu (Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo) u trajanju od 9:00 do 14:00 sati, a poslovi iz djelokruga rada svakog organizacionog dijela će se vršiti u skladu sa prethodno utvrđenom reorganizacijom poslovanja kroz rad od kuće.

Prijem pošte na pisarnicama u sjedištu I operativnom uredu Preduzeća vršit će se u terminu od 9:00 do 13:00 sati.

Konsultacije sa strankama obavljaju se isključivo putem telefona i putem e-maila.

 

Odluka o skraćenom radnom vremenu u JPAC 

Press JP Autoceste FBiH

Autoceste FBIH: Dragi vozači kamiona, hvala vam!

JP Autoceste FBiH se putem info displeja na autocesti A1 od Zenice do Bijače posebno zahvalilo svim vozačima kamiona koji rade u doba koronavirusa, a koji riskiraju svoje zdravlje kako bi snabdijevanje normalno funkcioniralo i da bi svi građani imali dovoljno hrane i lijekova te se održala ekonomija.

Zajedničko djelovanje u ovako izuzetno teškoj situaciji je sada od presudnog značaja, posebno kad je prijevoz prehrambenih i zdravstvenih proizvoda u pitanju, ali i svih drugih sirovina i proizvoda koji su podrška osnovnoj djelatnosti privrednika za dobrobit svih građana.

 

Press JP Autoceste FBiH

Ulaganje u Koridor Vc prioritet koji će obezbijediti moderne transportne veze

Nastavak investiranja u Koridor Vc je prioritet koji će obezbijediti moderne transportne veze koje povezuju zemlju s regionom i EU za dobrobit građana i ekonomije. Bosna i Hercegovina može mobilizirati resurse i tehničke kapacitete za ubrzavanje radova.

To je poručio Johann Sattler, šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU ambasador, koji je organizirao u Sarajevu sastanka na visokom nivou o Koridoru Vc kojem su prisustvovali nadležni zvaničnici s državnog i entitetskih nivoa te predstavnici Evropske investicijske banke (EIB) i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Kako je istaknuto, Koridor Vc najambiciozniji je investicijski program u Bosni i Hercegovini, koji zahtijeva značajna finansijska sredstva i ljudske resurse. Do sada je Evropska unija osigurala više od 200 miliona eura bespovratnih sredstva kroz Investicijski okvir Zapadnog Balkana (WBIF) za izgradnju 11 poddionica autoputa na Koridoru Vc u BiH, nadopunjavajući zajmove EIB-a i EBRD-a.

Tokom sastanka, predstavnici relevantnih vlasti potvrdili su opredjeljenje za ubrzavanje pripreme i provedbe dosadašnjih ulaganja u Koridor Vc.

JP Autoceste FBiH su pokrenule novi investicioni ciklus vrijedan 1,68 milijardi eura.

Zatvorena je finansijska konstrukcija za sve dionice koje su u planu za raditi, osim u ovoj sada fazi od Ovčara do Bradine.

Trenutno je devet aktivnih gradilišta, odnosno u izgradnji je 40 kilometara. Riječ je o dionicama: Vranduk – Ponirak, Ponirak – Vraca , Tunel Zenica – Donja Gračanica, Klopče – Donja Gračanica, Drivuša – Klopče, Tunel Ivan, Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići.

U tenderskoj proceduri su dionice za novih 38 km. To su dionice: Kvanj- Buna, Mostar jug – Kvanj, Tarčin – Ivan, Nemila – Vranduk, Poprikuše – Nemila i Medakovo – Putnikovo brdo.

U razvoju su projekti Ovčari – Mostar sjever, Mostar sjever – Mostar jug i Medakovo – Poprikuše, a vrijednost investicije je 1,2 milijarde eura za 86 km.

Press JP Autoceste FBiH

 

Osnovan Krizni štab JP Autoceste FBiH

Cijeneći ozbiljnost aktuelne epidemiološke situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovane pojavom koronavirusa, JP Autoceste FBiH kao odgovorno preduzeće je formiralo Krizni štab s ciljem preventivnog djelovanja i brige za sigurnost i zdravlje radnika i korisnika autoceste.

U JP Autoceste FBiH su poduzete sve moguće mjere kako bi se u nastaloj kriznoj situaciji svi poslovni procesi odvijali prema planu.

 

Press JP Autoceste FBiH 

NOTICE ON CANCELLATION OF THE ROAD SHOW EVENTS

Due to the COVID-19 Coronavirus outbreak, and the fact that many countries have introduced entry restrictions at border crossing, scheduled roadshow events for projects Mostar North – Mostar South Motorway and Ovcari – Tunnel Prenj – Mostar North are cancelled.

 

Dvodnevna posjeta učenika osnovne i srednje škole iz Mostara

JP Autoceste FBiH ugostilo je 31 učenika Srednje prometne škole Mostar i 11 učenika devetih razreda iz osnovnih škola „Antun Branko Šimić“ i „Silvije Strahimir Kranjčević“ iz Mostara.

Cilj njihove posjete je profesionalna orijentacija, tačnije da se na licu mjesta upoznaju sa svojim potencijalnim budućim zanimanjem. Učenici iz osnovnih škola bili su u posjeti sa svoja dva nastavnika.

Iz Srednje prometne škole u pratnji učenika bili su direktor škole i šest profesora, koji su se zahvalili na gostoprimstvu. Najavili su da će edukativne posjete Centru za održavanje i kontrolu prometa (COKP) uvesti kao praksu za sve buduće generacije.

„Drago nam je da smo danas ovdje u Centru za održavanje i kontrolu prometa i da smo upotpunili našu izvannastavnu aktivnost, tako da su učenici osnovne i srednje škole na licu mjesta vidjeli jedan ovakav centar koji je zadužen za praćenje svih aktivnosti na autocesti. Mislim da sam današnji dan vrijedi više nego nekih 15 dana teorijske nastave u školi“, izjavio je Zoran Landeka, direktor Srednje prometne škole Mostar.

Ono što ovu posjetu izdvaja od ostalih jeste da dok je trajalo stručno predavanje šefa Odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja Zlatka Demirovskog u toku objašnjavanja incidentnih situacija koje se dešavaju na autocesti A1 dogodio se „uživo“ incident – pogrešan smjer. Učenici su na licu mjesta vidjeli koji su koraci operatera u ovakvim situacijama.

„U trenutku dok su prezentirali šta se događa u incidentnim situacijama, dogodio se krivi smjer, koji kako su nam rekli se događa najčešće po danu a po noći ponekad. Interesantno je da smo prisustvovali tom događaju uživo“, kazao je Filip Pandža, učenik prvog razreda Srednje prometne škole Mostar.

Učenici su prisustvovali i prezentaciji rada profesionalne vatrogasne jedinice JP Autoceste FBiH, koja je smještena u vatrogasnom domu u COKP-u.

„Došli smo u Zenicu na stručni izlet i jako nam se svidjelo. Ono što smo ovdje vidjeli, a da ranije nismo znali je praćenje tunela, i sve te instalacije, te koliko ima zabilježenih udesa. Ono što nam je bio doživljaj jeste druženje s Vatrogasnom jedinicom, ali svakako pohvale i za JP Autoceste FBiH, ostali smo oduševljeni“, istakla je Ivana Vranjković, učenica četvrtog razreda Srednje prometne škole Mostar.

U sklopu posjete učenici su upoznati i s Odjelom za održavanje sistema upravljanja u okviru čega su im predstavljeni pojedini dijelovi i oprema sistema upravljanja, te je opisan način njihovog funkcioniranja.

Pored stručno-edukativne posjete COKP-u učenici su obišli i gradilište na poddionici Buna – Počitelj. U toku obilaska učenici su bili u prilici vidjeti izvođenje veoma složenih građevinskih radova, te se na licu mjesta upoznati s ozbiljnošću i kompleksnošću poslova koji se trenutno odvijaju.

Press JP Autoceste FBiH

 

Radovi na regionalnoj cesti Tromeđa – Zvirovići

JP Autoceste FBiH uz radove na izgradnji autoceste na Koridoru Vc na poddionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirović trenutno na prostoru Hercegovine radi i na rehabilitaciji regionalne ceste na dionici Tromeđa – Zvirovići.

Dionica Tromeđa – Zvirovići, ukupne duljine oko 5,8 km, izvođački je podijeljena na 3 dionice.

Na dionici I (Zvirovići – Miletina) su završeni svi radovi osim polaganja habajućeg sloja asfalta što će biti odrađeno kada to vremenske prilike budu dopuštale, no kako je već ranije položen nosivi sloj asfalta, promet ovom dionicom se odvija nesmetano.

Na dionici II (Miletina – Atlas) su intenzivni zemljani radovi, osobito na zamjeni lošenosivog tla u posteljici ceste kao i radovi na izmještanju postojećih te izradi novih instalacija koje se polažu u trup ceste (oborinska odvodnja, elektroinstalacije, TK i kablovska mreža). Pored navedenog, izvode se radovi i na izmještanju postojećeg vodovoda od Miletine do Tromeđe. Ranije su završeni radovi na izradi potpornih AB zidova u ukupnoj dužini od preko 250 m te na polaganju 20kV SN kablova za napajanje autoceste električnom energijom sa 110kV TS Čitluk2 – Međugorje.

Istovremeno se vrše i pripreme za početak radova na dionici III (Atlas – Tromeđa) u sklopu kojih je izvršeno iskolčavanje trase ceste kao i obilježavanje svih postojećih instalacija koje će biti potrebno izmjestiti u fazi izvođenja građevinskih radova na rehabilitaciji ove dionice.

Ugovor za izvođenje radova je sklopljen s poduzećem KTM Brina d.o.o. Posušje u vrijednosti od 5.448.481,38 KM s PDV-om, a nadzor vrši Konzorcij IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i IGH Mostar. Završetak radova na rehabilitaciji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići planiran je u ovoj godini.

 

Press služba JP Autoceste FBiH