Novih 20 km autocesta u sjevernom dijelu se grade punom parom, do novembra završetak zaobilaznice oko Zenice

Radovi u sjevernom dijelu se aktivno izvode na četiri gradilišta i odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom.

Na ukupnoj dužini od 20 kilometara pored otvorene trase gradi se četiri mosta, 11 vijadukta, šest tunela i jedan petlja s naplatnim mjestom. Ono što je zajedničko za sve dionice u ovom dijelu regije je zahtjevan teren sa visokom složenosti poslova koja iziskuje  gradnju velikog broj objekata na autocesti, te brojni problemi i izazovi koji su u najvećoj mjeri uzrokovani izuzetno lošom geološko-morfološkom konfiguracijom tla.

Od početka gradnje Zenička obilazanica koja je duga 11 kilometara, predstavlja najzahtjevniji poduhvat na Koridora 5C i to uglavnom zbog karakteristika terena, velikog broja klizišta i podzemnih voda. Ovaj značajan projekat će biti završen do novembra. Radi se o dionicama Drivuša-Klopče, Klopče-Donja Gračanica i o dijelu dionice Donja Gračanica-Tunel Zenica.

Osim radova na izgradnji Zeničke obilaznice aktivna su i gradilišta na dionici Poprikuše – Zenica sjever, poddionice Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.

Na poddionici Drivuša – Klopče koja je duga 2,2 km svi tehnički radovi su završeni, a najzahtjevniji objekti na poddionici su bili most Drivuša i vijadukt Perin Han.

Ono što je obilježio izgradnju zeničke obilaznice a posebno to važi za poddionicu Klopče – Donja Gračanica jesu geološki vrlo složeni terenski uvjeti koji nisu detaljno obrađeni u glavnome projektu pa je trebalo mijenjati projektnu dokumentaciju, kao i klizišta što je uzrokovalo neželjene zastoje na izgradnji otvorene trase autoceste.

Naime, poddionica Klopče – Donja Gračanica na svom se početku nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han, a završava u zoni tunela Pečuj. Značajniji radovi  na dužini od 5,7 km obahvaćaju izgradnju četiri vijadukta, dva tunela i most.

U tunelima Ričice i Pečuj trenutno se izvode radovi ugradnje elektro opreme. Na vijaduktu Pehare su završena dva posljedna šipa za izradu potporne konstrukcije između vijadukta i tunela Ričice. Na mostu Drivuša u tijeku su radovi na hidroizolaciji ispod pješačkih staza kao i polaganje ivičnjaka te ugradnja armature i betoniranje rubnih vijenaca i pješačkih staza.

Poseban izazov za sve je bila gradnja vijadukta Babina rijeka, koji se radio tehnologijom slobodne konzolne gradnje i njegova najviša visina iznosi 120 metara.

Izlaskom iz tunela u Pečuj završava i druga poddionica zeničke zaobilaznice Klopče – Donja Gračanica, a zatim slijedi posljednja poddionica Zenica sjever, odnosno Donja Gračanica – Tunel Zenica.

Dionica Donja Gračanica – tunel Zenica je prva dionica koja se gradi prema ugovoru “design and build” (projektuj i izgradi – žuti FIDIC).

Podijeljena je na dvije poddionice, od južnog izlaza iz tunela Zenica do petlje Donja Gračanica (sjeverna sekcija) i od petlje Donja Gračanica do ulaza u tunel Pečuj (južna sekcija). Ukupna dužina dionice iznosi 3,9 km. Na južnoj sekciji osim dijela otvorene trase planirana je izgradnja dva vijadukta, tunel Hum te petlja sa pripadajućim rampama i naplatno mjesto. Na sjevernoj sekciji od objekata predviđena je izgradnja dva vijadukta, tunel Vraca te dio otvorene trase. Trenutno je fokusu izvođenje radova na južnoj sekciji i to na vijaduktu Donja Gračanica koji je dug 391 m sa devet raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju i izgradnji svih stubova vijadukta. Izgradnja dvocijevnog tunela Hum, dužine lijeve cijevi 429 m i desne cijevi 426 m, odvija se u skladu sa planiranom dinamikom radova. Do sada je izveden kompletan iskop i probijanje obje tunelske cijevi, primarna podgrada sa hidroizolacijom i bočnim drenažama, sekundarna betonska obloga te drenažne i elektro niše.

Na sjevernoj sekciji trenutno se izvode radovi na izgradnji vijadukta Jelovik koji je dug 112 m sa četiri raspona po jednom mostu. Do sada su završeni radovi na temeljenju, a u toku je izgradnja stubova i rasponske konstrukcije.

Planirana je i izgradnja spojne ceste sa naplatnim mjestom, koja u nastavku povezuje autocestu sa M-17 i mostom preko rijeke Bosne ostvaruje vezu sa gradom Zenica izgradnjom priključne saobraćajnice za grad Zenica tzv. „Sjeverni spoj“.

Nakon Zeničke obilaznice Koridor 5C se nastavlja prema tunelu Zenica čije je probijanje počelo početkom januara prošle godine. Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat je upravo tunel Zenica dužine 2475 m lijeva cijev i 2420 m desna cijev. Do sada je iskopano 430 m lijeve i 440 m desne tunelske cijevi. Tunel će imati devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše.

I na kraju na poddionici Vranduk – Ponirak, koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca u tijeku su radovi na montaži krletke na srednji stub na mostu Vranduk 1. Nakon montaže započet će se sa radovima na izradi glavne rasponske konstrukcije. Na ovoj poddionica, dužine 5,3 km, predviđena je i izgradnja potpornih zidova, dva mosta, tri vijadukta i tunela.

Izgradnjom novi 20 kilometa autoceste bit će osiguran bolji pristup manjim gradovima. Uz to, poboljšat će se bh. turistička ruta i unaprijediti trgovinski tokovi između zemalja regije, što će pozitivno utjecati i na bh. ekonomiju.

U ovoj godini se dodijeljuju još dva ugovora za nastavak gradnje prema sjeveru. Radi se o dionicama Nemila-Vranduk i Poprikuše-Nemila ukupna dužine  11,2 kilometar.

Press JP Autoceste FBiH

Radna posjeta delegacije Vlade FBiH JP Autoceste FBiH

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, danas su zajedno s direktorom JP Autocesta FBiH Adnanom Terzićem održali radni sastanak u sjedištu poduzeća.

Glavna tema sastanka je bila ubrzanje investicijskog ciklusa za izgradnju dionica na Koridoru Vc, s posebnim osvrtom  na izgradnju dionice Konjic – Ovčari – Zračna luka Mostar, ukupne dužine 51 kilometar, te dionice od Žepča do Putnikova brda duge oko 40 kilometara.

Nakon sastanka delegacija je obišla gradilišta na poddionici Počitelj – Zvirovići.

Na gradilištu poddionice Počitelj – Zvirovići, predstavnik investitora i šef projekta Vanja Podhradski gostima iz Vlade FBiH prezentirao je trenutno stanje radova, izložio planove za naredni period, prvenstveno one koji se tiču aktivnosti oko izgradnje mosta Počitelj, uz tunel Prenj najzahtjevnijeg objekta na Koridoru Vc. Osim mosta Počitelj, delegacija je posjetila i gradilište 1,1 kilometar dugog tunela Počitelj.

Poddionica Počitelj – Zvirovići ukupne je dužine 11 km, a njenom izgradnjom BiH će biti izravno povezan autocestom s Europskom unijom (granični prijelaz Bijača s Republikom Hrvatskom).

Poddionica je podijeljena je na dva lota. Izvođač radova za LOT 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i  kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok radove na izgradnji mosta (LOT 2) izvodi konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB) u visini od 100 milijuna eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

 

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Održan Road Show za tunel Prenj i dionicu Mostar sjever – Mostar jug

U petak je u organizaciji JP Autoceste FBiH održan Road Show  na kojem su svim zainteresiranim  konzultatntima prezentirani projekti  za tunel Prenj i dionicu  Mostar sjever – Mostar jug. Cilj događaja je bio upoznati sva zainteresirana poduzeća s tehničkim zahtjevima, rizicima, vremenskim i financijskim okvirima na projektima. Ovaj  događaj prvotno je bio zakazan za ožujak 2020. godine, ali zbog pandemije korona virusa isti je otkazan.

Na Road Showu za tunel Prenj sudjelovalo je 17 zainteresiranih poduzeća, dok je za dionicu Mostar sjever – Mostar jug zanimanje iskazalo 15 poduzeća.

Sredstva za izgradnju tunela Prenj, jednog od najkompleksnijih objekta na cijelom Koridoru, biti će osigurana iz zajma kod Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i sredstava Europske investicijske banke (EIB). Preostala sredstva će  biti osigurana iz bespovratnih grant sredstava WBIF-a i iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH.

Za  dionicu Mostar sjever – Mostar jug, ukupne dužine 15 km, osigurana je ponuda za zajedničko financiranje od strane konzorcija domaćih banaka i Europske banke za obnovu i razvoj.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Aktivnosti na izgradnji tunela Ivan

Radovi na izgradnji autoceste na poddionici Tarčin – Ivan, LOT2, tunel Ivan, teku planiranom dinamikom. Trenutno se na gradilištu izvode radovi iskopa i izrade primarne tunelske podloge obe tunelske cijevi sa južne (izlazne) strane tunela, kao i lijeve tunelske cijevi sa sjeverne (ulazne strane) tunela. Osim aktivnosti na izgradnji samog tunela Ivan, trenutno se provode i radovi na izgradnji mosta Bradina, regulaciji potoka Jeha u Bradini kao i radovi na propustu i regulaciji potoka Sirovica (sjeverna strana tunela) u Vukovićima.

U narednom periodu planira se započeti sa radovima otvaranja desne tunelske cijevi sa sjeverne strane, betonskim radovima u tunelu (temelj i invert) kao i sa zemljanim radovima, iskop i pripremni radovi na glavnoj trasi autoceste.

Na gradilištu tunela Ivan, kao i na ostalim gradilištima na izgradnji Koridora Vc, za vrijeme pandemije koronavirusa radovi su se odvijali neometano, uz poštivanje svih mjera izdatih od mjerodavnih institucija.

Tunel Ivan je dvocijevni tunel sa po dvije trake i proći će kroz planinski prijelaz Ivan Sedlo. Ukupna dužina desne tunelske cijevi, uključujući portalnu strukturu, iznosi 1721,50 m, dok lijeva tunelska cijev iznosi 1761,50 m i bit će pozicionirane ispod postojećeg tunela Ivan na magistralnoj cesti M-17. Nadmorska visina na ovoj lokaciji je u rasponu od 500 do 1020 m, a maksimalna visina nadsloja iznad tunelske konstrukcije iznosi oko 200 m. Tunel je projektiran  da se izvodi po Novoj Austrijskoj Tunelskoj Metodi (NATM).

Izvođač radova na tunelu Ivan je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, a predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Vrijednost Ugovora za izgradnju tunela Ivan je 57.628.570,37 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 50 milijuna eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 11,4 milijuna eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

U narednom periodu bit će potpisan ugovor i počet će se sa izgradnjom dionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan, ukupne dužine 4,9 kilometara.

Press JP Autoceste FBiH

Notification on the road-show for the Tunnel Prenj project and Mostar North-Mostar South project

We use this opportunity to inform you that the Public Company Motorways of the Federation of Bosnia and Herzegovina Ltd Mostar (JP AC) has re-started with the preparatory activities for the initiation of the procurement procedure for the construction of Corridor Vc motorway section Ovčari – Tunnel Prenj – Mostar North and section Mostar North-Mostar South.

Indeed, as it is known, General Procurement Notice (GPN) for the sections Ovčari – Tunnel Prenj – Mostar North (https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=10234018 ) and Mostar North-Mostar South (https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=10668189 ) have been published on the EBRD ECEPP web site on 7th February 2020. As per the same, roadshow events were scheduled in March 2020, but unfortunately due to the COVID-19 outbreak have been cancelled.

Considering that situation in the world is normalizing, we are very glad to inform you that the roadshow event for both projects will be held on 19th June 2020. Attendance at the roadshow event is envisaged for Consultancy firms with relevant and substantial experience in motorway consultancy projects.

Respecting that there are still restrictions that public sessions are not recommended because of a significant risk of contamination, please be informed that electronic means of videoconference to proceed with virtual roadshow session shall be used. Virtual roadshow shall be conducted using Zoom application (available for free download on following link https://zoom.us/download).

Please note that all consultancy firms who have already registered their attendance and submitted registration form are required just to confirm their attendance. All other consultancy firms who wish to attend the roadshow, for the purpose of registration, are required to fill the form available at the link:

https://www.dropbox.com/sh/qiimgtat11dzlvy/AAAiPKu_4LnVaDi6odsx9zTNa?dl=0

and are invited to provide their company profiles and brochures.

Please note that all consultancy firms, which confirm their attendance or register their attendance will be provided with the link for access in timely manner.

Attached to this e-mail, we are providing you with the agenda for the event. Considering that discussion on project requirements (technical requirements, available information and its reliability, assumption on project/contract risks, project timing, budget etc.) is scheduled, in order to facilitate and prepare for the same, we kindly ask you to share with us your answers and opinions on the list of questions that is attached to this e-mail. Please note that representatives of JP AC as well as engaged experts for tunnel safety issues, geological, hydrogeological and geotechnical works will attend the roadshow.

Technical documentation is available on the following link:

Tunnel Prenj

https://www.dropbox.com/sh/2x570ue24qpfvau/AABjXNd8c-PYK52rl_UCsnYDa?dl=0

Mostar North-Mostar South

https://www.dropbox.com/sh/fyez4dvk09otygx/AAArva8JGn8a2tFmAasJrMata?dl=0

Please note that the documentation is property of JP AC and is provided only for the purpose of those projects. It is not permissible to be disclosed to any other party or for any other purpose but this for which invitation is initiated.

We kindly ask you to provide us with the required information and/or documentation by Monday, 15th June 2020 at the following e-mail addresses: h.lejla@jpautoceste.ba and d.tarik@jpautoceste.ba

It is envisaged that invitation to submit Expression of Interest will follow this event shortly. However, attendance to the roadshow event is not mandatory for participation in subsequent tendering processes.

 

DOWNLOAD THE AGENDA FOR ROADSHOW

 

Autoceste FBiH dobitnik EBRD-ove nagrade za održivost

JP Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS nalaze se među 16 nagrađenih iz 11 zemalja koje je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) dodijelila svojim klijentima za 2020. godinu. JP Autoceste FBiH i JP Autoputevi RS zauzeli su treće mjesto u kategoriji „Klimatska otpornost“, jednoj od pet kategorija koje već više od deceniju ova respektabilna međunarodna finansijska institucija daje svojim partnerima.

Veoma smo ponosni što je naš rad prepoznat od strane Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Ova nagrada dokazuje našu dugoročnu posvećenost održivosti i društveno odgovornom poslovanju. Naporno radimo po pitanju zaštite životne sredine i socijalnih pitanja pri izgradnji najvećeg građevinskog projekta u BiH. Saradnja sa EBRD-om nam je omogućila da nastavimo intenzivnije da gradimo Koridor Vc, što je veoma važno imajući u vidu trenutne potrebe privrede koja je od ključnog značaja za održivi rast i otvaranje novih radnih mjesta – kazao je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.

Entitetska preduzeća su nagrađena iz razloga što razvijaju čvrstu putnu mrežu integrišući niz mjera klimatske otpornosti, a sredstvima EBRD-a u iznosu od 210 miliona eura finansirat će se izgradnja dionice autoceste na Koridoru Vc od 14 kilometara, koja će dodatno poboljšati ekonomsku integraciju Bosne i Hercegovine sa Zapadnim Balkanom.

Nova dionica na Koridoru Vc počinje u čvorištu Rudanka u Republici Srpskoj, obuhvata dobojsku zaobilaznicu i vodi do čvora Medakovo u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ekstremni vremenski događaji kao što su poplave i klizišta sve su češći i stoga su JP Autoceste FBiH i Autoputevi RS posvećene osiguravanju uključivanja preporuka otpornosti na klimatske promjene u svakoj fazi projekta, uključujući preporuke vezane za tendersku dokumentaciju za dizajn i izgradnju. Na ovaj način poboljšat će se pouzdanost prometne infrastrukture i smanjiti troškovi poremećaja uslijed zatvaranja puteva povezanih sa vremenskim neprilikama – stoji u obrazloženju.

U EBRD-u dodaju da je ovo prvi put da su se „dva nacionalna operatera autocesta zajedno uključila u isti projekta kako bi osigurali da se isti standardi visokog kvaliteta i zahtjevi usklade tokom cijelog ciklusa projekta, što otvara put budućim zajedničkim inicijativama“.

Održivost je veliki dio onoga što radimo i pomažemo našim klijentima da to budu i veliki dio onoga što rade – naglasili su iz EBRD-a.

Godišnje nagrade za održivost (engl. Sustainability Award) EBRD-a slave postignuća naših klijenata u promicanju ekološke i društvene odgovornosti. Već više od 10 godina EBRD s ponosom prepoznaje one koji pokazuju izvrsnost i posvećenost upravljanju ekološkim i društvenim pitanjima, promičući energetsku efikasnost, borbu protiv klimatskih promjena i unapređenje inkluzije.

Nagrade za održivost prepoznaju dostignuća u pet specifičnih kategorija: održiva energija, klimatska otpornost, najbolja praksa u oblasti zaštite okoliša i društva, ekološke i društvene inovacije te rodna i ekonomska uključenost.

Nominacije primaju timovi EBRD-a i ocjenjuje ih neovisno vijeće prema brojnim kriterijima, uključujući: standarde i najbolje prakse, inovacije, efekte uvođenja novih tehnologija, te poboljšanja u izgradnji kapaciteta uključujući ekološka i socijalna pitanja.

Uticaj klimatskih promjena na cestovnu infrastrukturu

Ekstremni događaji uzrokovani promjenom klime i neuspjeh ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama prepoznati su kao neki od najviših rizika sa trajnim posljedicama. Deset godina ranije nijedan od ovih rizika nije bio na vrhu ljestvice. Međutim, tokom posljednjih nekoliko godina važnost tih rizika je porasla. Zato je ključno je za sve zemlje da rade na prilagodbi klimatskim promjenama i povećanju otpornosti.

              

Izvornu vijest možete pogledati na https://www.ebrd.com/sustainability-awards.html

                   

                                                                           Press JP Autoceste FBiH

 

11,8 miliona eura bespovratnih sredstava EU za poddionicu Tarčin – ulaz u tunel Ivan

Koridor Vc je najambiciozniji investicioni program u Bosni i Hercegovini, koji zahtijeva značajne finansijske i ljudske resurse. Prijedlogom sporazuma o bespovratnim sredstvima EU između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) za poddionicu Tarčin – ulaz u tunel Ivan nastavljeno je sufinanciranje projekta izgradnje autoceste na Koridoru Vc u sklopu Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (Western Balkans investment Framework – WBIF).

Izgradnja poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan – čime će se znatno smanjiti vrijeme putovanja između Sarajeva i Mostara finasirat će se bespovratnim sredstva Europske unije u visini od 11.8 milijuna eura i 50 milijuna eura osiguranih kod Europske investicijske banke (EIB).

U tijeku je evaluacija ponuda za izbor najpovoljnijeg izvođača na poddionici Tarčin – ulaz u tunel Ivan. Poddionica je duga 4,9 kilometara i od značajnijih objekata gradit se most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara, te dva odmorišta.

JP Autoceste FBiH kao krajnji korisnik sredstava osiguranih putem europskih banaka (EBRD i EIB) za izgradnju autoceste na Koridoru Vc u mogućnosti je aplicirati za bespovratna sredstva EU koja se realiziralu putem Investicijskog okvira za Zapadni Balkan, i zajedno sa zajmove EIB-a i EBRD-a pomažu u finansiranju investicija čija ukupna vrijednost prelazi 1,1 milijardu eura.

Do sada je odobreno ukupno 12 grant aplikacija, što iznosi 153.943.153 eura.

Građevinski radovi na izgradnji Koridora Vc nisu stali čak ni u vrijeme pandemije koronavirusa. Zaštitne mjere primijenjene na svim gradilištima pozitivan su primjer, jer znače zadržavanje radnih mjesta u teškim vremenima. Veliki javni investicioni programi otvaraju nova radna mjesta, što je izuzetno važno, a nastavak izgradnje je potreban više nego ikad kako bi se ublažili negativni utjecaji pandemije.

Press služba JP Autoceste FBiH

Stvarne brojke eksproprijacije na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj

Povodom članaka koji su objavljeni na pojedinim portalima, a koji navode kako su stanovnici naselja preko čijih imanja prolazi trasa buduće autoceste na poddionici Mostar jug – tunel Kvanj  nezadovoljni,  te kako je lokalno stanovništvo, posebno povratnici, ugroženo i kako je njihova budućnost na ovom području vrlo neizvjesna, JP Autoceste FBiH upućuje priopćenje u kojem želimo informirati javnost o stvarnim brojkama s terena za vrijeme provođenja postupka eksproprijacije.

Prostornim planom područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, “Autocesta na Koridoru Vc” riješen je položaj trase za nastavak gradnje na jugu, odnosno poddionica Mostar jug – tunel Kvanj, a odlukom Vlade FBiH od 12.12.2018. godine utvrđen je javni interes kao preduvjet za početak postupka eksproprijacije.

Postupak eksproprijacije vodi Grad Mostar, a JP Autoceste FBiH su samo jedna stranka u tom postupku. Procjenu vrijednosti vrše vještaci građevinske, prometne i poljoprivredne struke koje imenuje Grad.

Od ukupno 377 parcela predviđenih za eksproprijaciju, do sada je u potpunosti sporazumno izuzeto ukupno njih 217 ( za još 160 parcela se vodi postupak).

Od ukupno 229 predmeta eksproprijacije, sporazumno je završeno 147 ili 64% predmeta.

Od 229 potrebnih rješenja o eksproprijaciji, do petog mjeseca ove godine je donešeno 177 ili 77%, a još se čekaju ukupno 52 rješenja o eksproprijaciji koje je potrebno da donese Grad Mostar (zbog pandemije postupak je usporen).

Na trasi buduće poddionice autoceste Mostar jug – tunel Kvanj, od ukupno 229 predmeta eksproprijacije, šest stranaka se protivi izgradnji autoceste, što statistički čini 2,62%.

U katastarskoj općini Ortiješ (obuhvaća naselja Ortiješ i Lakševine) od 94 predmeta eksproprijacije, 71 predmet je riješen. Ovdje napominjemo kako niti jedan od završenih predmeta nije upućen sudu na odlučivanje zbog spora o naknadi za ekspropirano zemljište (ponuđenoj procjeni).

Do sada je za otkup zemljišta na ovoj dionici utrošeno 7.411.965,70 KM.

Iz svih prezentiranih podataka možemo vidjeti da se najveći broj građana preko čijih posjeda prolazi trasa buduće autoceste ne protivi izgradnji, dok se jedan mali broj nezadovoljnih građana nastoji iskoristi od strane pojedinaca koji prije svega imaju za cilj usporavanje izgradnje autoceste na prostoru Hercegovine.

Press služba JP Autoceste FBiH

Bajram šerif mubarek olsun

U povodu nastupajućeg praznika svim vjernicima islamske vjeroispovijesti Bosne i Hercegovine upućujemo srdačne čestitke, uz iskrene želje da Ramazanski bajram provedete u krugu svojih porodica, prijatelja i komšija uz dobro zdravlje, radost i sreću.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Objavljeno obavještenje o nabavci „Izgradnja dijela brze ceste Lašva – Nević Polje Lot 5: petlja „Vitez-izlaz iz poslovne zone“ – petlja Nević Polje“

JP Autoceste FBiH objavile su Obavještenje o nabavci za ograničeni postupak za nabavku radova: “Izgradnja dijela brze ceste Lašva-Nević Polje Lot 5: petlja “Vitez – izlaz iz poslovne zone“ – petlja Nević Polje“.

Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 22.06.2020. do 10:00 sati.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 53.000.000,00 KM bez PDV-a.

 

Press JP Autoceste FBiH