SVEČANO OBILJEŽEN POČETAK RADOVA NA PROBIJANJU TUNELA ZENICA

Prigodnom svečanošću održanom na gradilištu tunela Zenica obilježen je početak radova na probijanju sjevernog portala tunela, najznačajnijeg objekta na poddionici Ponirak-Vraca.

Pored predstavnika organizatora i investitora projekta, JP Autoceste FBiH, na svečanosti su sudjelovali šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, federalni ministar za prostorno uređenje Josip Martić, predstavnica EIB-a za BiH Sandrine Friscia, direktorica EBRD ureda u BiH  Manuela Naessl, premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić je istakao da danas simbolično obilježavamo početak radova na probijanju tunela Zenica, iako su radovi već ranije započeti. Zadovoljstvo je što radove na probijanju tunela izvodi domaća kompanija, koja je i do sada pokazala da zna i da može da radi najkompleksnije objekte na Koridoru Vc.

U svojim obraćanjima, visoki zvaničnici su istakli značaj izgradnje ovog objekta i ostalih dionica autoceste na Koridoru Vc u cjelini za brži promet ljudi i roba, bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno uticati na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Izgradnja poddionice Ponirak – Vraca osim što će skratiti put Zenica-Žepče za pet kilometara, predstavlja dio radova na izgradnji funkcionalne putne cjeline a koja je trenutno u izgradnji ukupne dužine od 40 kilometara. Na Koridoru Vc trenutno je devet aktivnih gradilišta, a ukupna investicijska vrijednost radova je 477 miliona eura.

Na poddionici Ponirak-Vraca najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev. Pored tunela gradit će se potputnjak i jedan hidrotehnički objekt za regulaciju potoka Ponirak.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Ponirak-Vraca iznosi 59.408.825,00 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

„Projekti kao ovaj mijenjaju stvari na bolje u Bosni i Hercegovini. Izgradnjom ovog tunela skratit će se vrijeme putovanja, povećat će se sigurnost u skladu sa EU standardima i smanjiti nivo zagađenosti, povećat će trgovinsku vezu između Zapadnog Balkana i EU i dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Ovo je povezivanje BiH sa regijom i EU“, izjavio je Sattler.

Ambasador Satteler je istakao da je Bosna i Hercegovina prva u regiji kada je u pitanju povlačenje bespovratnih sredstava EU, te je naglasio da je do sada BiH dobila 200 miliona eura bespovratnih sredstava kada je riječ o infrastrukturnim projektima.

Izvođač radova na poddionici Ponirak-Vraca je domaća kompanija Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara iz Turske. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Također, u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) Evropska unija sufinansira izgradnju poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica bespovratnim sredstvima u visini od 12 miliona eura, a preostala sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 48,5 miliona eura.

Podrška i sufinasiranje Evropske unije bespovratnim sredstvima projekte na Koriduru Vc je potvrda da JP Autoceste FBiH u koordinaciji s ostalim institucijama efikasno radi na osmišljavanju aplikacija, a sve to ima za krajnji cilj poštivanje visokih međunarodnih standarda za upravljanje projektima, s aspekta sigurnosne, okolišne i socijalne politike, implicira i kvalitetnije izvršenje same gradnje, te bolje standarde u praćenju izvršenja projektnih aktivnosti.

Projekti izgradnje autoceste na Koridoru Vc predstavljaju važan korak ka integraciji regije Zapadnog Balkana u okviru Agende povezivanja (Conectivity Agenda) koju je Evropska unija pokrenula 2015. godine i u skladu je sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan.

Na ceremoniji je istaknuto da su do sada odobrena bespovratna sredstva Evropske unije iznose 300 miliona KM, kada je riječ o izgradnji cestovne infrastrukture na Koridoru Vc.

 

Press JP Autoceste FBiH

Svečani početak radova na probijanju tunela Zenica na poddionici Ponirak – Vraca

Ceremonija početka radova na probijanju tunelu Zenica će biti upriličena u ponedjeljak, 09. decembra 2019. godine u 12 sati na gradilištu tunela Zenica, mjesto Ponirak.

Tom prigodom nazočnima će se obratiti direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić, ministar prometa i komunikacija FBiH Denis Lasić, predsjednik FBiH Marinko Čavara, predstavnica EIB-a za BiH Sandrine Friscia, direktorica EBRD ureda u BiH  Manuela Naessl te šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler.

Ugovor za izgradnju autoceste na poddionici Ponirak – Vraca potpisan je 01. avgusta 2019. godine sa domaćom kompanijom Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo. Na ovoj poddionici najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev, a pored tunela će se graditi potputnjak i jedan hidrotehnički objekat za regulaciju potoka Ponirak. Izgradnjom poddionice Ponirak-Vraca skratit će se put Zenica – Žepče za pet kilometara.

Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Zenica iznosi 59.408.825,00 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Također, u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) Evropska unija sufinansira izgradnju poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica bespovratnim sredstvima u visini od 12 miliona eura, a preostala sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 48,5 miliona eura.

Projekti izgradnje autoceste na Koridoru Vc predstavljaju važan korak ka integraciji regije Zapadnog Balkana u okviru Agende povezivanja (Conectivity Agenda) koju je Evropska unija pokrenula 2015. godine i u skladu je sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan.

Izgradnjom ovih poddionica bit će omogućen bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno utjecati na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Izjave za medije su predviđene nakon svečanog dijela ceremonije u press kutku.

 

Press JP Autoceste FBiH

Javni poziv za uvid u Glavni projekat autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – tunel Ivan

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT AUTOCESTE NA KORIDORU VC, DIONICA TARČIN – TUNEL IVAN

autor projekta: „Divel“ d.o.o. Sarajevo, „Geotehnos“ d.o.o. Sarajevo, Zavod za vodoprivredu d.d. Sarajevo, „IPSA Institut“ d.o.o. Sarajevo, „Integra“ d.o.o. Mostar, „UMEL Dalekovodmontaža“ d.o.o. Tuzla, „Argentaria“ d.o.o. Sarajevo

investitor: JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku donošenja rješenja o odobrenju za građenje autoceste na koridoru Vc, dionica Tarčin – tunel Ivan, u dužini od 6,8 km, na području općina Hadžići (Kanton Sarajevo) i Konjic (Hercegovačko-neretvanski kanton), na K.O. Tarčin, K.O. Raštelica i K.O. Bradina, a u skladu sa članom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-23-2-331/19

Posjeta učenika Tehničke škole iz Zenice Centru održavanja i kontrole prometa (COKP)

Danas, 04.12.2019. godine učenici četvrte godine Tehničke škole iz Zenice, njih 25, u pratnji profesora Seada Tahirovića su posjetili Centar održavanja i kontrole prometa (COKP) na Drivuši i Profesionalnu vatrogasnu brigadu JPAC.

Budući tehničari drumskog saobraćaja, imali su priliku da posmatraju nadzor saobraćaja, na dionicama Zenica jug – Lašva, Sarajevo sjever – Sarajevo zapad, Sarajevo zapad – Tarčin i Zvirovići – Bijača. Zanimljivo i poučno stručno predavanje, funkcioniranje načina rada Centra održao je Zlatko Demirovski, šef Odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja.

„Posjeta je zaista bila za učenike jedno iznenađenje, jer oni faktički nisu ni znali da postoji nešto ovakvo u Bosni i Hercegovini. Upoznali su se sa čitavim sistemom nadzora na dionicama autoceste koje posjedujemo i zaista je ovo jedno veliko iskustvo za njih. Obećali smo da ćemo doći na proljeće, da vidimo i simulacije saobraćajnih nezgoda“, izjavio je profesor Sead Tahirović.

Učenici su prisustvovali i prezentaciji rada profesionalne vatrogasne jedinice JP Autoceste FBiH, koja je smještena u vatrogasnom domu u COKP-u. Učenike je dočekao komandant Nermin Bojičić gdje ih je detaljno upoznao s načinom rada same vatrogasne jedinice.

„U svrhu praktične nastave prvi put vidimo ovakav jedan centar, gdje smo se uvjerili da smo opremljeni sa najmodernijim sistemima, tako da sve pohvale za JP Autoceste FBiH“, kazao je Besim Horić, predsjednik IV-4 razreda Tehničke škole Zenica.

Također, u sklopu posjete COKP-u Amel Zulum, voditelj grupe za operativno održavanje sistema nadzora i daljinskog upravljanja autocestom, ih je upoznao i s Odjelom za održavanje sistema upravljanja u okviru čega su im predstavljeni pojedini dijelovi i oprema sistema upravljanja, te je opisan način njihovog funkcioniranja.

Press JP Autoceste FBiH

Obavijest za ACC prepaid – billing korisnike u vezi sa instrukcijom za virmansku uplatu

 Ovim putem obavještavamo korisnike ACC prepaid – billing sistema u vezi sa instrukcijom za virmansku uplatu.

Prilikom vršenja dopune korisničkog računa virmanskim putem (uplatom na žiro račun JP Autocesta FBiH) vršite uplatu javnih prihoda i popounjavate nalog za uplatu javnih prihoda.

Za kupovinu ACC TAG uređaja potrebno je odvojiti uplatu od uplate dopune. Svrha doznake prilikom kupovine je: kupovina ACC TAG uređaja, ostatak instrukcije ostaje isti.

Za uplate iz RS, upisuje se broj općine 180 (Mostar).

Klijent ID je broj koji ste dobili na specifikaciji pretplate prilikom kupovine tag uređaja ili prebacivanja na prepaid biling  – korisničko ime ili username.

Nakon evidencije uplate na jednom na navedenih računa JP Autocesta FBiH d.o.o Mostar, sredstva se prebacuju na korisnički račun automatski.

Za dopune korisničkog računa u polje poziv na broj upišite Vaš klijent ID (korisničko ime koje koristite prilikom prijave na korisnički portal) ili medium pid tag uređaja. Poziv na broj treba sadržavati 10 cifara, nedostajuća polja popunite nulama.

Npr. klijent ID 642986  u rubriku poziv na broj upisujete kao 6429860000

 

Raifeissen banka:

Primatelj: JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar

Adresa primatelja: Adema Buća 20

Mjesto: Mostar

Svrha doznake: Klijen ID

Broj računa primatelja: 1610200062470232

Vrsta prihoda 722114

broj općine odakle se vrši uplata

broj poreznog obveznika (za fizička lica matični broj)

porezni period: upisati datum uplate

Poziv na broj – upisati vaš klijent ID ili medium pid tag uređaja – postoji 10 mjesta koja trebaju biti popunjena, cifre koje nedostaju popunite nulama 

Npr. klijent ID 642986  u rubriku poziv na broj upisujete kao 6429860000

Budžetska organizacija: 0000000

ili

Unicredit banka:

Primatelj: JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar

Adresa primatelja: Adema Buća 20

Mjesto: Mostar

Svrha doznake: Klijen ID

Broj računa primatelja 3386902296565422

Vrsta prihoda 722114

Broj općine odakle se vrši uplata

Broj poreznog obveznika ( za fizička lica matični broj)

Porezni period: upisati datum uplate

Poziv na broj – upisati vaš klijent ID ili medium pid tag uređaja – postoji 10 mjesta koja trebaju biti popunjena, cifre koje nedostaju popunite nulama 

Npr klijent ID 642986 u rubriku poziv na broj upisujete 6429860000

Budžetska organizacija: 0000000

Nakon što uplata bude evidentirana na našem izvodu, sredstva će Vam biti prebačena na račun.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Posjeta profesora Sveučilišta iz Splita i Univerziteta u Zenici

Pored redovnih, nama dragih, posjeta studenata ovog puta bili smo u prilici ugostiti profesore Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta iz Splita i Univerziteta u Zenici.

Uvaženi profesori iskazali su želju da tokom svog boravka u Zenici posjete poddionicu Klopče – Donja Gračanica na Koridoru 5c, a poseban fokus interesovanja bio je na vijadukt Babina rijeka.

U toku obilaska imali su priliku vidjeti dinamiku radova na gradilištu koje karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi i na licu mjesta nadopuniti svoja teoretska znanja sa primjerima iz prakse.

U posjeti je učestvovalo 12 profesora i nastavnog osoblja Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Splitu.

Press JP Autoceste FBiH

 

Dvodnevna radna posjeta delegacije Monteputa, Ministarstva saobraćaja i pomorstva i konzorcija Ingerop-Geodata Javnom preduzeću Autoceste FBiH

U sklopu Memoranduma o saradnji između JP Autoceste FBiH i Monteputa, 27. i 28. novembra 2019. godine, održana je dvodnevna radna posjeta.

Inžnjeri različitih specijalnosti JP Autoceste FBiH su sa svojim kolegama iz Monteputeva, Ministarstva saobraćaja i pomorstva Crne Gore i konzorcijuma Ingerop-Geodata razmijenili  stručna iskustava u oblasti primjene tehnologija, softverskih rješenja i programa, te su podijelili praktična znanja u oblasti projektovanja, građenja, upravljanja i održavanja autoputeva i brzih cesta.

„Došli smo prvenstveno da kroz razmjenu iskustva sagledamo kako vi realizujete vaše projekte. Mi smo u početnoj fazi izgradnje autoputa kroz Crnu Goru, tako da vaše iskustvo koje ste imali kroz izgrađena 102 km autoputa i koje trenutno realizujete može nam biti od značaja, kako ne bi napravili neke greške ili propuste“, kazao je Miroslav Mašić, načelnik direkcije za održavanje i bezbjednost državnih puteva u Ministarstvu pomorstva i saobraćaja.

U okviru prvoga dana posjete , održan je radni sastanak, gdje su predstavnici svih kompanija nesebično razmijenili svoja iskustva, a domaćin sastanka bio je Adem Zolj, izvršni direktor za projektovanje i građenje u JP Autoceste FBiH. Uz to, upriličena je i prezentacija „Razvoj mreže autocesta i brzih cesta u FBiH“, koju je prezentovao inžinjer Amir Fejzić ispred JP Autoceste FBiH.

„Kao što znate Monteput je sa JP Autoceste FBiH potpisalo Memorandum o sradnji, u junu mjesecu ove godine, i jedan od prvih koraka ove naše saradnje je i ova naša posjeta. Imali smo priliku da vidimo konkretne detalje projekata i da razmijenimo iskustva o problemima koji nas tište i način na koji se oni realizuju, a sve u cilju da se putna infrastruktura u obje zemlje završava na uspješan način“, izjavio je Goran Vujović, direktor jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar – Boljare.

Drugog dana posjete obišli su izgrađene dionice autoceste Koridora 5c, Profesionalnu vatrogasnu jedinicu JPAC, Centar održavanja i kontrole prometa (COKP), te su posebnu pažnju posvetili Tunelu 1. mart i aktivnim gradilištima na Zeničkoj obilaznici.

„Imali smo priliku da vidimo vaša gradilišta i mogu da kažem da sam vidio da ima dosta građevinskih izazova posebno iz oblasti geologije, gdje su radovi fundiranja konstrukcija i kosina baš veliki poduhvat. Imamo i mi takve izazove pogotovo na sjevernom dijelu naše dionice nekih 20 km, geološka sredina je sačinjena od flišnih sedimenta, laporovita, krečnjaka i gline, baš kao što je i kod vas, što je i očekivano jer je to jedan region sa sličnom geološkom sredinom koja se periodično mijenja”, saopštio je Jovan Ivanović, zamjenik vođe projekta konzorcija Ingerop – Geodata.

Organizator ovog susreta ispred JP Autoceste BiH bio je inžinjer Esad Mulavdić.

Press JP Autoceste FBiH

 

Sretan Vam Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine  JP Autoceste FBiH  upućuje svim građanima BiH najiskrenije čestitke.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u spomen  na osnivačku skupštinu ZAVNOBiH-a koja je održana 25.11.1943. god i koja je postavila temelje suvremene državnosti naše zemlje.

POČETAK RADOVA NA 10 KILOMETARA AUTOCESTE U HERCEGOVINI

(Čapljina, 22.11.2019.) Na gradilištu poddionice Počitelj – Zvirovići LOT 1 održana je svečana ceremonija početka radova na novih 10 kilometara autoceste na Koridoru Vc u Hercegovini. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

Na LOT-u1 gradit će se petlja sa naplatnim mjestom i pristupnim saobraćajnicama do regionalne ceste Buna – Domanovići i magistralne ceste M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Na ceremoniji koju je organizovalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija u saradnji sa izvođečem radova China State Construction Engineering Corporation Limited prisustvovali su čelnik CSCEC-a Tang Hao, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, kineski ambasador u BiH Ji Ping, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, gradonačelnik grada Čapljine Smiljan Vidić i izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove u JP Autoceste FBiH Ivica Ćurić.

Projekat Počitelj – Zvirovići je veoma bitan za ovu sredinu, jer će njenom izgradnjom biti direktno autocestom povezan ovaj dio Hercegovine sa Međugorjem i Europskom Unijom (granični prijelaz Bijača sa Republikom Hrvatskom), i tako omogućiti građanima, a pogotovo transportnim firmama da imaju brži i efikasniji pristup granici i luci Ploče.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača i radovi se podijeljeni na dva lota.

Lot 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za Lot 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a. Predviđeni rok izgradnje za Lot 2 je 30 mjeseca.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Ukupna dužina pddionice Počitelj – Zvirovići je 11,75 kilometara, a najznačajniji objekt na poddionici je most Počitelj ukupne dužine 945 metara i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti  spojene dvije obale rijeke Neretve. U toku su pripremni radovi.

U građevinskom smislu most Počitelj je jedan od najznačajnijih koji se gradi na Koridoru Vc, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini.

Veliko gradilište u Hercegovini

Intezivirani su radovi na izgradnji autoceste na Koridoru Vc u Hercegovini.

Korak naprijed u povezivanju Mostara i Sarajeva, dva značajna privredna centra napravljen je nedavnim potpisivanjem ugovora za izgradnju tunela Ivan. Do kraja ovog mjeseca počet će organizacija gradilišta tunela Ivan što znači izgradnja pristupnih puteva sa strane Bradine i Tarčina, a početkom naredne godine kreće iskop tunela Ivan koji je dug 2 kilometra.

Zajedno sa dionicom Počitelj – Zvirovići, u toku su glavni radovi na poddionici Buna – Počitelj u dužini od 7,2 kilometra.

Trenutno su u pripremi projekti izgradnje autoceste u dužini od 70 km na području Hercegovine na pet dionica, s nepovoljnim terenom i objektima. U pitanju su tri dionice u tenderskoj proceduri: Kvanj-Buna (5,2 km), Mostar jug – Kvanj (8,5 km) i Tarčin – Ivan (4,9 km) ukupne investicijeske vrijednosti 210 miliona eura, dok su dva značajna i velika projekta u razvoju i radi se o dionicama Ovčari – Mostar sjever (36 km) i Mostar sjever – Mostar jug (15,4 km) ukupne investicijeske vrijednosti 840 miliona eura.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

 

 

 

Od danas obavezna zimska oprema

U periodu od 15.11. do 15.04 naredne godine na teritoriji BiH zakonski je obavezno posjedovanje i korištenje zimske opreme, bez obzira na vremenske uvjete.

Postoje dva zakonski važeća Pravilnika sa suprotnim odredbama o zimskoj opremi (Sl.glasnik BiH 13/07 i Sl.glasnik BiH 23/07). Sve dok se ne izvrši izmjena i usaglašavanje postojećih pravilnika, a prema uputi Ministarstva komunikacija i prometa BiH Sektora za transport, pod zimskom opremom podrazumijevaju se:

Za motorna vozila do 8 sjedišta i motorna vozila najveće dozvoljene mase do 3,5 tone:

1. Pneumatici sa zimskim profilom na svim točkovima (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) ili

2. Pneumatici sa ljetnim profilom (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uvjeta.

Za motorna vozila sa više od 8 sjedišta i motorna vozila najveće dozvoljene mase preko 3,5 tone:

1. Pneumatici sa zimskim profilom na pogonskim točkovima (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm), lanci za snijeg i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25 do 50 kg) ili

2. Pneumatici sa ljetnim profilom (dubina gazećeg sloja minimalno 4mm) i u priboru odgovarajući lanci koji se postavljaju na pogonskim točkovima u slučaju zimskih uvjeta (pada snijeg i zadržava se na kolovozu, ugažen snijeg na kolovozu, kiša ledi na kolovozu, zaleđen kolovoz) i priručni alat (lopata i vreća pijeska od 25 do 50 kg).

Podsjećamo, u skladu sa članom 228. Zakona, ako ovlašteno lice zatekne vozilo koje se kreće bez zimske opreme na dijelu ceste i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna, naredit će vozaču da odmah prekine kretanje vozilom i otkloni neispravnost, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. Ako vozač ne postupi po naređenju, ovlašteno lice isključit će vozilo iz saobraćaja i oduzeti potvrdu o registraciji vozila.

Press JP Autoceste FBiH