Ulaganje u lokalnu zajednicu: JP Autoceste FBiH potpisale Sporazum sa Gradom Zenica i izvođačem radova na dionici Donja Gračanica – tunel Zenica

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić potpisao je danas sa gradonačelnikom Grada Zenice Fuadom Kasumovićem i predstavnikom izvođača radova CENGIZ INŞAAT Evrenom Utku Gӧk Sporazum o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na projektovanju i izgradnji autoceste Koridora Vc, dionica Donja Gračanica (Zenica sjever) – tunel Zenica. Potpisivanju Sporazuma prisustvovao je i izvršni direktor za projektovanje i građenje Adem Zolj.

Lokalne ceste koje budu korištene u toku izgradnje ove dionice autoceste će u toku izvođenja radova biti održavane, popravljane i obnovljene nakon završetka radova od strane izvođača radova. Također će se izvršiti rekonstrukcija lokalne komunalne infrastrukture. Grad Zenica će izdati neophodne saglasnosti za pribavljanje odobrenja za građenje među kojima je saglasnost za deponiju materijala iz iskopa sa ove dionice autoceste i pružiti svu neophodnu pomoć i podršku u realizaciji izgradnje autoceste na području Grada Zenica.

“Ovim sporazumom formalizirali smo obaveze JP Autoceste FBiH i izvođača radova na dionici Donja Gračanica – tunel Zenica kompanije Cengiz Insaat kao i Grada Zenice koje se odnose na izgradnju i rekonstrukciju lokalnih cesta, izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture mjesnih zajednica Donja Gračanica i Donja Vraca. Uvažili smo zahtjeve mjesnih zajednica koje su upućene prema izvođaču radova i JP Autoceste FBiH. Ovim sporazumom i ulaganjima u lokalnu zajednicu nastojimo da izgradnja autoceste utiče na poboljšanje kvalitete života lokalnih zajednica kroz koje prolazi Koridor Vc”, izjavio je Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH.

 

Press služba JP Autoceste FBiH  

Dinamika radova na tunelu Hranjen

Na dionici Prača – Goražde izvode se radovi na tunelu Hranjen. Tunel se sastoji od dvije tunelske cijevi, glavnom i servisnom, na međusobnom razmaku od 25 metara. U prvoj fazi izgradnje tunela Hranjen glavna tunelska cijev za dvosmjerni saobraćaj imat će finalnu sekundarnu tunelsku oblogu, a predviđena dužina je 5556,90 metara.

„Na južnom portalu tunela Hranjen u toku su završni radovi na iskopu i primarnom osiguranju predusjeka i regulaciji prirodnih vodotoka. Trenutno smo u petoj fazi PBC kategorije gdje štitimo krovni dio tunela sa metalnim cijevima 115. Na glavnoj tunelskoj cijevi do sada je iskopano nekih 60 metara tunela. Što se tiče sjevernog portala tunela Hranjen u toku je izvođenje radova na predusjeku, a u planu je da se u narednih desetak dana uđe u tunelski iskop“, kazao je Nihad Kevrić, rudarski inžinjer Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo.

Osiguranje predusjeka na sjevernom portalu izvodi se mlaznim betonom, armaturnim mrežama i sidrima po fazama iskopa. Također, izvođač je za potrebe izrade radnog platoa izveo radove na zacjevljenju rijeke Čemernice.

Paralelno sa glavnom tunelskom cijevi projektirana je servisna cijev dužine 5490,00 metara. Servisna cijev i poprečni prolazi  služe za evakuaciju iz jedne u drugu tunelsku cijev ugroženih korisnika objekta, te kao alternativni pristup spasiteljima. Predviđeno je 6 poprečnih prolaza za pješake na udaljenosti manjoj od 1000 metara, te 5 poprečnih prolaza za interventna vozila na odaljenosti od 1000 m. Ukupno sa sigurnosnog aspekta poprečnim prolazima se može izvršiti evakuacija učesnika u saobraćaju na svakih 500 m. Servisna cijev se u ovoj fazi izgradnje izvodi bez sekundarne obloge.

Za potrebe gradilišta formirano je i centralno kamp naselje u mjestu Hrenovica, te kamp na južnom izlazu tunela Hranjen. Instalirana kamp naselja obuhvataju infrastrukturu za smještaj radnika, uredske prostorije, betonare, deponije materijala u skladu sa zahtjevima projekta.

Iskop se izvodi prema principima „nove austrijske metode tunelogradnje“ (NATM). Brza cesta u području tunela određena je na brzinu do 100 km/h. Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i po.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

 

 

Večeras počinju radovi redovnog servisiranja u tunelima na autocesti A1

Dana 07.10.2019. godine od 20:00 sati započinju radovi redovnog servisiranja u tunelima na autocesti A1.

Radovi će trajati do 25.10.2019. godine do 06:00 sati.

Zbog izvođenja radova promet će se odvijati preusmjeravanjem na dvosmjerno odvijanje prometa u jednom kolniku prema privremenoj prometnoj signalizaciji po sljedećem rasporedu:

 

  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 07.10. u 20:00 sati do 08.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, desna strana (smjer Sarajevo zapad – Tarčin) u periodu 08.10. u 20:00 sati do 09.10.2019. godine u 06:00 sati te u periodu 09.10. u 20:00 sati do 10.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 10.10. u 20:00 sati do 11.10.2019. godine u 06. sati, te u periodu 14.10. u 20:00 sati do 15.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25. novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Sarajevo zapad – Tarčin, lijeva strana (smjer Tarčin – Lepenica) u periodu 15.10. u 20:00 sati do 16.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Igman i Gaj koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, desna strana (smjer Međugorje – Bijača) u periodu 17.10. u 21:00 sat do 18.10.2019. godine u 01:00 sat. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, lijeva strana (smjer Bijača – Međugorje) u periodu 18.10.2019. godine od 01:00 – 05:00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, desna strana (smjer Zenica jug – Lašva) u periodu od 21.10. u 20:00 sati do 22.10.2019. godine u 06:00 sati, te 22.10. u 20:00 sati do 23.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Zenica jug – Lašva, lijeva strana (smjer Lašva – Zenica jug) u periodu od 23.10. u 20:00 sati do 24.10.2019. godine u 06:00 sati, te 24.10. u 20:00 sati do 25.10.2019. godine u 06:00 sati. U navedenom period je planiran servis u tunelu 1. Mart koji se nalazi na navedenoj dionici.

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

 

  Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Objavljen tender za izgradnju poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan

JP Autoceste FBiH je objavilo Poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan, LOT 1.

Dužina poddionice Tarčin – ulaz u tunel Ivan je 4,9 kilometara.

Rok za podnošenje prijava na poziv je 18.11.2019. godine.

Značajniji objekti na navedenoj poddionici su most Raštelica 1 dužine 518 metara i most Raštelica 2 dužine 609 metara. Na dionici su planirana i dva odmarališta u mjestu Raštelica. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti izgrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.

Poddionica Tarčin – ulaz u tunel Ivan financirat će se iz sredstava osiguranih kod Europske investicijske Banke (EIB).

Cijeli Poziv možete pogledati OVDJE.

Vlada FBiH: Izvlaštenje za potrebe izgradnje autoceste na Koridoru, dionica Poprikuše – Nemila

Danas je na sjednici Federalna vlada dala dozvolu korisniku izvlaštenja, JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, za ulazak u posjed nekretnina, prije isplate naknade,  potpuno izvlaštenih rješenjem načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje.

Postupak izvlaštenja vođen je radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Poprikuše – Nemila, na području općine Žepče, nakon što je odlukom Vlade Federacije BiH od 1.6.2018. godine utvrđen javni interes za izgradnju autoceste na ovoj trasi, te je od strane nadležnog općinskog organa doneseno rješenje o potpunom izvlaštenju.

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

Na osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija, broj: 01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV ZA DODJELU STIPENDIJA JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR ZA REDOVNE ILI REDOVNE SAMOFINANSIRAJUĆE STUDENTE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA I FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE (CESTOVNI SMJER), MAŠINSKOG FAKULTETA I ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA TREĆE GODINE PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVE I DRUGE GODINE DRUGOG CIKLUSA STUDIJA ZA AKADEMSKU 2019./2020. GODINU

I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Elektrotehničkog fakulteta i Mašinskog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa i to za studente:
– Građevinskog fakulteta,
– Saobraćajnog fakulteta,
– Elektrotehničkog fakulteta,
– Mašinskog fakulteta.

Deset stipendija za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija i to za studente:
– Građevinskog fakulteta,
– Saobraćajnog fakulteta,
– Elektrotehničkog fakulteta,
– Mašinskog fakulteta.

Stipendije će biti dodjeljenje za smjerove koji se odnose na potrebe JP Autoceste FBiH, a tiču se građenja, upravljanja i održavanja autocesta.

Visina mjesečne stipendije iznosi:
100 KM – za studente treće godine prvog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu)
300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija (za akademsku 2019./2020. godinu).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju fakultete nabrojane u članu II, na osnovu rezultata ostvarenih u 2018./2019. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:
1. da je student treće godine prvog ciklusa studija ili prve ili druge godine drugog ciklusa studija;
2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
3. da je državljanin Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u BiH;
4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH www.jpautoceste.ba najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.
Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. Biografiju
2. Uvjerenje o državljanstvu
3. Izvod iz matične knjige rođenih
4. CIPS prijava mjesta prebivališta
5. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student
6. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
7. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježje stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2019./2020. godinu.
8. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
9. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva (potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
10. Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i
civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Konkurs je otvoren do 16.10.2019.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:
JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Adema Buća 20
88 000 Mostar
s naznakom “Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

U toku pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak

Počeli su pripremni radovi za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak na Koridoru Vc.

Ugovor o građenju dionice Vranduk – Ponirak zaključen je 15.05.2019. godine sa Konzorcijem AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaćom firmom Hering d.d. Široki Brijeg u vrijednosti 65.463.931 eura bez PDV-a.

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

„Vranduk – Ponirak je zvanično započeo 19.08.2019. godine. U prethodnom periodu JP Autoceste FBiH, kao investitor je zajedno sa nadležnim službama Grada Zenice uveo izvođača u posjed gradilišta. Izvođač je dostavio program radova koji se trenutno analizira od strane nadzorne službe. Očekujemo da izvođač izvrši u što kraćem roku mobilizaciju i sve pripreme kako bi radovi mogli započeti i odvijati se u skladu sa predviđenom dinanikom“,  izjavio je Danijel Ivanković, predstavnik investitora na izgradnji autoceste Vranduk – Ponirak.

„Trasa autoceste na ovoj poddionici prolazi zahtjevnim terenom sa složenim geotehničkim karakteristikama. Od ukupne dužine 27% ove poddionice otpada na objekte, što znači da se objekti protežu na ukupnoj dužini od 1440 metara. Glavni objekti na ovoj poddionici su mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, dužine 415 metara odnosno 315 metara, koji će se graditi metodom konzolne gradnje. Osim toga izvodit će se radovi na izgradnji tunela Vranduk ukupne dužine 456 metara, te radovi na izgradnji tri vijadukta Koprivna 1, Koprivna 2 i Crni potok u dužinama od 100 metara, 110 metara i 130 metara. Iskopi na ovoj poddionici će se  najvećim dijelom izvoditi u materijalu pete i šeste kategorije i to metodom miniranja. Osim toga zbog složene konfiguracije terene veliki je broj potpornih zidova što armirano-betonskih što zidova od armirane zemlje. Trenutno smo u fazi izvođenja pripremnih radova. S obzirom da ova poddionica prolazi uglavnom šumskim pojasom, trenutno se izvode radovi u koordinaciji sa Šumarijom Zenica na obilježavanju i sječi šume, kao i radovi na izradi pristupnih puteva kako bismo mogli pristupiti poziciji izvođenja radova“, izjavila je Sanda Lučić, voditelj radova ispred glavnog izvođača Hering d.d. Široki Brijeg.

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca.

Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta, tri vijadukta i tunel.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Dvodnevna radna posjeta premijera Novalića i ministra Lasića gradilištima autoceste na Koridoru 5c

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, zajedno sa direktorom JP Autoceste FBiH Adnanom Terzićem, v.d. izvršnim direktorom za projektovanje i građenje Ademom Zoljem i izvršnim direktorom za ekonomsko finansijske poslove Ivicom Ćurićem, prisustvovali su dvodnevnoj radnoj posjeti na  gradilištima autoceste na Koridoru 5c.
Tokom posjete prvog dana održan je radni sastanak u sjedištu preduzeća, te su obišli gradilišta na poddionicama Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići. Drugog dana posjete obišli su gradilišta na poddionicama Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica i Tunel Zenica – Donja Gračanica. Gostima su prezentirani dosadašnji radovi na poddionicama, izložen je plan i dinamika daljnjih
aktivnost na Koridoru 5c.

Prvu poddionicu koju su obišli je Buna – Počitelj na kojoj radove izvodi domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg. Trenutno se izvode zemljani radovi, primarno iskopi i nasipi, na cijeloj trasi, uključujući površinu odmorišta Rotimski potok. Na objektu prolaza za životinje izvode se AB radovi, a na objektu natputnjaka Kevčić pripremni radovi i iskopi za temelje. Također, paralelno se izvode i propusti vanjske odvodnje i ostale potporne AB konstrukcije na trasi. Završetak radova se očekuje sredinom naredne godine. Na poddionici Počitelj – Zvirovići premijer i ministar su upoznati sa pripremnim radovima koje se odnose prije svega na izgradnju mosta Počitelj, impresivna građevina dugačka 945, visoka 100 metara. Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići je podijeljen je u dva lota. Izvođač radova za Lot 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići) je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok je izvođač radova za Lot 2 (Most Počitelj) konzorcij
koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina). Poddionice Buna – Počitelj i Počitelj – Zvirovići ukupno su duge 18,3 kilometra, a njihova ukupna vrijednost gradnje iznosi preko 200 miliona KM bez PDv-a.

Drugog dana posjete obišli su izgrađene prve kilometre zeničke obilaznice poddionice Drivuša – Klopče dužine 2,23 km. Najzahtjevnije građevine na poddionici su bile most Drivuša dužine 650 m i vijadukt Perin Han dužine 400 m. Na poddionici Drivuša – Klopče izvođač radova je Hering d.d. Na poddionici Klopče – Donja Gračanica premijer i ministar su posjetili do sada najviši vijadukt u Bosni i Hercegovini, Babina rijeka . Upoznati su s kompleksnošću ove poddionice to jeste da trasu presjecaju tri velika klizišta Talami, Ričice i Pehare. Predstavnici investitora su objasnili gostima da se izvođenje radova na cijeloj dužini trase vrši u geološki vrlo složenim terenskim uvjetima, a isti nisu bili detaljno obrađeni u glavnom projektu usljed čega je došlo do prilagodbe trase autoceste i produžetka rokova izgradnje. Datum završetka radova očekuje se do kraja građevinske sezone iduće godine. Izvođač radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica je konzorcij Euro-Asfalt d.o.o. i STRABAG AG.
Na kraju su posjetili poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica na kojoj radove izvodi turska firma Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Izvođač je do sada napravio idejni projekt, ishodovana je urbanistička saglasnost za dijelove dionice vijadukt Donja Gračanica 420 metara i tunel Hum 430 metara, predat je zahtjev za odobrenje za građenje i završen je glavni projekat. Navedeni objekti se nalaze na južnom dijelu dionice i namjera je da se do kraja iduće sezone ta polovina sekcije zajedno sa petljom i naplatnim mjestom završi, čime bi se kompletirala zenička obilaznica i pustila u promet. Završetak radova druge polovine dionice bi trebao biti okončan do sredine 2021. godine, kao što je i planirano.

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Objavljen tender za izradu Glavnog projekta autoceste dionica Medakovo – Ozimica

JP Autoceste FBiH objavile su tender za izradu Glavnog projekta autoceste dionica Medakovo – Ozimica.

Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće je 4.11.2019. do 10:00 sati.

Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda je 4.11.2019. u 10:30 sati, Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.500.000,00 KM bez PDV-a.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

 

 

Preusmjerenje saobraćaja

Zbog radova na autoputu A-1, saobraćaj je na dionici Sarajevo sjever-Lepenica na lokalitetima Ban Brdo i Treševine preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, dok se na dionici Podlugovi-Sarajevo sjever saobraća dvosmjerno u dužini od 3 km.