Kupovina i dopuna ACC TAG uređaja može se realizovati na svim naplatnim mjestima

Cijena ACC uređaja iznosi 39 KM.

ACC uređaj možete dopuniti i kupiti na tri načina: gotovinski, virmanski i bankovnom karticom na svim naplatnim mjestima od 00:00 do 24:00 sata.

Ne, cijena cestarine je uvijek ista. Pogodnost za korisnike ACC usluge je dodatni bonus od 20% na uplaćeni iznos.

Za prepaid korisnike: Prilikom ulaza/izlaza sa autoceste, korisnik ACC usluge ima mogućnost da na displeju na ACC naplatnoj stazi izvrši uvid u trenutno stanje ACC kredita. Također korisnik može provjera stanja na ACC računu putem SMS-a na broj +387 61 488 231 pošaljite poruku s ključnom riječi „ACC“ te iza nje PID (serijski broj TAG-a) ili broj koji je ugraviran na uređaju ispod barcode-a.

Za prepaid biling korisnike: Nakon ulaska korisnika na tzv. žutu listu uključuje se notifikacija za obavijesti da je iznos kroisničkog računa pao ispod podešenog praga čime korisnik dobije e-mail notifikaciju da je potrebno da izvrši uplatu na korisnički račun. Prag žute liste je default-no podešen na 20,00 KM što je moguće izmijeniti na korisničkom računu. Nakon ulaska korisnika na žutu listu stanje računa je ispisano na displeju na ACC naplatnoj stazi. Kada je stanje računa korisnika iznad podešenog praga žute liste, poruka na displeju na ACC naplatnoj stazi je: Sretan put! Pored navedenog, korisnik ima mogućnost uvida u stanje računa putem klijentskog web portala.

Korisniku koji pristupi na autocestu i nema dovoljno novčanih sredstava na ACC TAG uređaju za korištenja autoceste na izlaznom naplatnom mjestu će izvršiti dopunu na korisnički račun kako bi mogao izaći sa autoceste 

Ne. Uređaj se isključivo koristi za jedno vozilo. Na uređaju se upisuju osnovni podaci o korisniku, registarske oznake i klasu/kategoriju vozila.

ACC TAG postavlja se na samoljepljivi nosač koji se centralizirano postavlja na prednje vjetrobransko staklo vozila s unutrašnje strane. Za vozila sa kosim vjetrobranskim staklom, nosač za ACC TAG uređaj postavlja se u području retrovizora unutar vozila, a u slučaju vozila sa okomitim vjetrobranskim staklom postavlja se centralno na dnu vjetrobranskog stakla sa unutrašnje strane. U vozilima koja u vjetrobranskom staklu imaju providnu metaliziranu UV zaštitu od zračenja, uređaj se postavlja na označenom mjestu u području retrovizora ili na sjenilu (crna zaštita od sunca) iznad retrovizora.

Korisnik ACC usluge je isključivo odgovoran za svako fizičko oštećenje nastalo na ACC TAG-u, otuđenje, gubitak ili slično. Fizičko oštećenje, otuđenje ili gubitak ACC TAG-a korisnik je dužan prijaviti u roku od 3 dana. Korisnik može kupiti zamjenski ACC TAG uređaj po cijeni koja je utvrđena važećom odlukom JP Autoceste FBiH.

Korisnik je dužan pismenim putem otkazati korištenje ACC TAG-a i isti predati na javno istaknutom prodajnom mjestu. JP Autoceste FBiH je dužno neiskorištenu pretplatu ACC kredita vratiti korisniku u roku od 30 dana od dana zaprimanja pismene obavijesti, odnosno razduživanja ACC TAG-a.

Korisnik plaća kazneni iznos cestarine u visini iznosa cestarine za najdužu relaciju i odgovarajuću skupinu vozila.

U slučaju promjene registarskih oznaka na vozilu, prenošenja uređaja na drugo vozilo, promjene kategorije vozila i sl. korisnik je dužan da podnese zahtjev korisnika ACC usluge, koji može da preuzme na našoj web stranici.

Invalidna lica sa 80% ili više procenata tjelesnog oštećenja, odnosno lica kod kojih postoji tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu invalidnost donjih ekstremiteta od 60% ili više.

Izrada rješenja za oslobađanje plaćanja cestarine traje 30 dana, od dana predaje dokumentacije.

Da, invalidna osoba se mora nalaziti u vozilu prilikom korištenja autoceste, ukoliko ne upravlja motornim vozilom.