Na temelju članova 1, 2 i 3 Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1SN FBiH 54/15 koji je stupio na snagu 16. novembra 2015. godine i Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15, Pravilnika o izmjenama o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 47/16  i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 8/18 utvrđuje se naplata i visina naknade za korištenje autoceste na izgrađenim dionicama autoceste A1:

Dionica Sarajevo sjever – Zenica jug 

Dionica Sarajevo zapad – Tarčin 

Dionica Međugorje – Ljubuški