Na temelju članova 1, 2 i 3 Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1 (“Sl. novine FBiH” br. 54/15) koji je stupio na snagu 16. novembra 2015. godine i Pravilnika o izmjeni pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom cestarine u FBiH (“Sl. novine FBiH” br. 53/15), utvrđuje se naplata i visina naknade za korištenje autoceste na izgrađenim dionicama autoceste A1:

Dionica Sarajevo sjever – Zenica jug 

Dionica Sarajevo zapad – Tarčin 

Dionica Međugorje – Ljubuški