Dodijeljena priznanja najuspješnijim blagajnicima i voditeljima smjene

Danas u Mostaru, u organizaciji JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Sektor upravljanja i održavanja, održano je dodijeljivanje godišnjih priznanja najuspješnijim blagajnicima i vođama smjena za 2019. godinu.

Najuspješniji blagajnici su izabrani po kriteriju ostvarenog broja prolaza vozila u 2019. godini, a nagrađeni su Adnan Kurtović, Adnan Jamaković i Dražen Bilić.

Najuspješniji vođe smjena za 2019. godinu izabrani su na temelju tri kriterija (broj vozila na naplati, iznos dopune na ACC TAG uređajima i broj prebačenih TAG-ova na biling), a nagrađeni su  Mirza Karamović, Amira Ćenanović Merima Lavić.

Na dionici autoceste D3, na kojoj se korisiti otvoreni sistem naplate, a koristeći iste kriterij, najuspješniji vođa smjene je Petra Pavica Stojić, dok je Dalibor Jovanović najuspješniji blagajnik.

Priznanja najuspješnijim djelatnicima je uručio Marin Jelčić, izvršni direktor Sektora upravljanja i održavanja.

 

Press služba JP Autoceste FBiH