U ovom dijelu možete naći propise i zakone koji reguliraju osnivanje, poslovanje, upravljanje i obavljanje djelatnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar te opće akte preduzeća.

Zakoni:

Zakon o cestama FBiH SN 12/10

Ispravka Zakona o cestama FBiH SN 16/10

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama FBiH SN 66/13

Zakon o autocesti na Koridoru Vc SN 8/13

Zakon o javnim preduzećima u FBiH SN 8/05

Zakon o koncesijama FBiH SN 40/02

Zakon o javnim nabavkama BiH SG 39/14

Zakon o eksproprijaciji FBiH SN 70/07

Zakon o akcizama BiH SG 49/09

Zakon o prekršajima BiH SG 18/12

Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 6/06

Ispravka Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH SG 75/06

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 84/09

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti na putevima SG 48/10

Opći akti:

Statut

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik  o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnici:

Pravilnik o saobracaju u zimskim uslovima

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 16/10

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom u BiH SG 6/06

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza u FBiH SN 16/10

Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta SN 69/10

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza SN 75/10

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SG 13/07

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama SG 16/07

Pravilnik o održavanju javnih cesta SN 57/15

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih

Uredbe:

Uredba o visini naknade za vanredni prevoz SN 87/10

Uredba o naplati naknade za korištenje autoceste A1 SN 54/15

Uredba o izmjeni i dopunama Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH SN 54/15

Certifikati:

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 14001:2004