Politika Uprave JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar nije ograničena samo na izgradnju i razvoj modernih autocesta već su naše aktivnosti usmjerene, također, na razvoj lokalnih zajednica, brigu i odgovornost za ljude i okoliš u kojem djeluje.

Želimo biti prepoznati kao društveno odgovorno preduzeće koje konstantno djeluje na poboljšanju odnosa sa lokalnom zajednicom ulažući u razne infrastrukturne projekte, stipendirajući najbolje studente i javno djelujući. Naše vrijednosti su i u doprinosu ekonomskog razvoja i povećanju privrednih aktivnosti u Bosni i Hercegovini uz transparentno i fer poslovanje.

Ulaganja u lokalnim zajednicama

Ulaganjima u lokalnu zajednicu nastojimo da podignemo na viši nivo kvalitet života građana. Zato razvijamo i održavamo otvoreni dijalog, konstantno i transparentno, sa državnim i međunarodnim institucijama, te sa lokalnom zajednicom. Svjesni da izgradnja autoceste utiče i na život lokalnih zajednica kroz koje prolazi Koridor Vc, pronalazimo način da uspostavimo kvalitetnu saradnju sa lokalnim zajednicama. Učestvujemo u izgradnji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, ali i drugih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama.

Zaštita okoliša

Kvalitetno i profesionalno poslovanje je naš sistem vrijednosti. Obaveza ali i naša  jasna opredijeljenost kao društveno-odgovornog preduzeća da ulaže u oblast zaštite okoliša verifikovana je kroz uvođenje standarda ISO 14001. Osim mjera zaštite i nadgledanja, redovito se kontrolira upotreba ekoloških prihvatljivih sredstava u održavanju autoceste te materijali s minimalnim štetnim utjecajem na okoliš, a uz to i unaprjeđuju postojeće tehnologije održavanja autoceste. Zadovoljstvo nam je što smo uspjeli dobiti certifikat ISO 9001 i to pokazuje našu opredijeljenost ka uvođenju sistema kvaliteta i istrajnosti na radu u preduzeću koje u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu.

Razvoj mladih

U okviru svog poslovanja nismo zaboravili ni naše buduće stručnjake. Studenti građevinskih fakulteta u okviru svoje praktične nastave su posjetioci gradilišta, a svake godine stipendiramo po 25 najboljih studenta naročito u području građevine, saobraćaja, elektrotehnike i ostalih stručnih fakulteta bliskih djelatnosti preduzeća. Po završetku školovanja neki bivši stipendisti su dobili priliku da obave pripravnički staž, te mogućnost zapošljavanja, a studenti završnih godina studija da odrade praksu u preduzeću.

 

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar je tim koji je prepoznat kao pokretač ekonomskog i društvenog razvoja.

Nagrade i priznanja koja to potvrđuju su:

Zahvalnica Udruženja Ruku na srce uposlenicima JP Autoceste FBiH

Za pomoć pri realizaciji projekta “Nijedno dijete bez paketića 2016” pomoć socijalno ugroženoj djeci

Zahvalnica Udruženja RVI paraplegičara KS

Za pomoć u realizaciji projekta pružanje pomoći pri zapošljavanju članova porodice

Zahvalnica Civilne zaštite Kladanj

Za doprinos u ublažavanju i saniranju šteta od prirodnih nepogoda u maju i avgustu 2014. godine na području općine Kladanj

Priznanje Poslovnih novina

U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 27. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2013. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2013. godini (439,203,235 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2013. godini (76,058,573 KM).

Priznanje Poslovnih novina

U organizaciji Poslovnih novina u sklopu projekta 100 najvećih u privredi po 26. put dodijeljena su priznanja vodećim kompanijama u BiH prema ostvarenim rezultatima u 2012. godini. Podaci su obrađeni za sve pravne osobe iz cijele BiH, koje su predale svoje završne račune za 2012. godinu. Kompanije su, kao i do sada, rangirane prema veličini (velike, srednje i male) u četiri kategorije – ukupni prihod, neto dobit, izvoz i investicije. JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su dodijeljene dvije nagrade što je potvrda i priznanje za uspješno poslovanje u prethodnoj godini, i to – u kategoriji velikih preduzeća Autoceste FBiH su prve po investicijama u 2012. godini (291.155.510 KM), te treća firma prema neto dobiti u 2012. godini (86.347.115 KM).

Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb

Povelja Općine Ljubuški i zlatni grb je priznanje koje se dodijeljuje za izuzetna postignuća Općine Ljubuški. Uručeno je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar zbog angažmana ovog preduzeća s ciljem unaprijeđenja i razvoja lokalne zajednice.