Klopče – Pečuj: postupak eksproprijacije je u završnoj fazi i procenat realizacije u 2015. godini je iznosio cca 95%. Nekoliko predmeta se još uvijek rješavaju u upravnom postupku i upravnom sporu.


Počitelj – Zvirovići: završena su 139 predmeta, a doneseno je 269 Rješenja o eksproprijaciji od ukupno 254 otvorena predmeta, dok nedostaje 8 rješenja o eksproprijaciji. Stepen završenosti eksproprijacije je 80,77%.


Sarajevska zaobilaznica LOT 3b: postupak eksproprijacije za potrebe izgradnje dionice LOT 3b Sarajevske obilaznice pokrenut  je u februaru 2012. godine i okončano je 92 % predmeta.


Tarčin – Zukići do Tunela Ivan: u skladu sa planom poslovanja nastavljen je postupak eksproprijacije nekretnina na području Općine Hadžići. Do sada je završeno 91% predmeta odnosno eksproprisano je 86% površine (zemljišta i objekata).


Pečuj – Zenica sjever- Tunel Vraca: zaključno sa mjesecom junom realizirano preko 60% ukupno planiranih sredstava za ovu dionicu. Općinski organ je u fazi donošenja rješenja o eksproprijaciji, a vještaci su izradili nalaze sa procjenama vrijednosti nekretnina predloženih za eksproprijaciju.


Lašva - Nević polje (brza cesta): u dužini od 24 kilometra su urađeni elaborati eksproprijacije na osnovu Glavnog projekta.  U toku su pripremne aktivnosti vezane za provođenje Odluke Vlade FBiH po pitanju koncesije.


Počitelj – Buna: elaborat eksproprijacije za 2.7 km dostavljen je na cijepanje Službi za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Čapljina dana 30.03.2016. i sve parcele su pocijepane. Prema dostavljenom elaboratu eksproprijacije nekretnina, eksproprijacija se vrši na 159 parcela.


Land Acquisition and Resettlement Framework for Corridor Vc

Resettlement Action Plan Section: Kakanj- Drivuša
Resettlement Action Plan Section: Vlakovo - Tarčin
Resettlement Action Plan Section: Svilaj - Odžak
Resettlement Action Plan Section: Zvirovići - Bijača