FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Revizija financijskih izvještaja na dan 31.12.2018. 

Bilanca uspjeha 31.12.2018.

Bilanca stanja 31.12.2018.

Bilanca uspjeha 30.6.2018.

Bilanca stanja 30.6.2018.

Bilanca uspjeha 31.12.2017.

Bilanca stanja 31.12.2017.

Izvještaj o gotovinskim tokovima 30.06.2017

Bilanca uspjeha 30.6.2017

Bilanca stanja 30.06.2017

Bilanca stanja 31.12.2016.

Bilanca uspjeha 31.12.2016.

Bilanca stanja 30.06.2016.

Bilanca uspjeha 30.06.2016.

Bilanca stanja 31.12.2015.

Bilanca uspjeha 31.12.2015.

Bilanca stanja 31.12.2014.

Bilanca uspjeha 31.12.2014.

Bilanca stanja 31.12.2013. 

Bilanca uspjeha 31.12.2013.

Bilanca stanja 31.12.2012. 

Bilanca uspjeha 31.12.2012. 

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2017.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2016.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2015.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2014.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2013.

Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja za 2012.

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

Nezavisno revizorsko mišljenje i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.decembra 2017.

Nezavisno revizorsko mišljenje i financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2016.

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2015. 

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2014.

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2013.

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2012.

Nezavisno revizorsko mišljenje i finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2011.