JP Autoceste FBiH je omogućilo pripravničko stažiranje najboljoj studentici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Marijani Prkačin

Najbolja studentica Građevinskog fakuleteta Sveučilišta u Mostaru u klasi 2007/2008 i stipendistica prve generacije stipendista JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Marijana Prkačin počela je danas s pripravničkim stažiranjem u JP Autoceste FBiH u Sektoru za projektovanje i građenje.

Marijana Prkačin dva puta dobila je rektorovu nagradu najboljeg studenta Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i tri puta dekanovu nagradu najboljeg studenta ovog fakulteta.

Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar već drugu godinu stipendira uspješne studente Građevinskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.


Direktor Ensad Karić istakao je da mu je velika čast i zadovoljstvo što će jedan briljantan student i prvi stipendista JP Autoceste FBiH Marijana Prkačin svoj pripravnički staž obaviti upravo u JP Autoceste FBiH, te na taj način steći potrebno znanje i iskustvo u svojoj struci.

Ovim projektima Uprava JP Autoceste FBiH želi pomoći mladima u sticanju praktičnog znanja, kao i budućeg radnog angažovanja.


Mostar, 03.12.2012. godine


 
Uprava JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Slovencima naplatila 10,3 miliona Eura za tunel Vijenac

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su 27. novembra 2012. godine naplatile avansnu garanciju u iznosu od 4,1 miliona eura od slovenačke Faktor banke za poslove koji su trebali biti urađeni od strane kompanije Primorje d.d. Ajdovščina na tunelu Vijenac. Prije pet mjeseci, u junu ove godine, Uprava JP Autoceste FBiH je raskinula ugovor sa slovenačkom kompanijom Primorje d.d. Ajdovščina zbog pokretanja stečajnog postupka i naplatila bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 6,2 miliona eura.
Time su u potpunosti naplaćena potraživanja po garancijama u iznosu od 10,3 miliona eura te JP Autoceste FBiH nemaju dalja potraživanja po ovom projektu.
JP Autoceste FBiH su angažman na izgradnji tunela Vijenac povjerile konzorciju bh. kompanija koje su ranije bile angažovane na izgradnji tunela kao podizvođači.
Do sada su bh. kompanije, iskopale više od 60 posto tunela Vijenac.
Na gradilištu je angažovano više od 300 radnika, koji rade u tri smjene.
U martu 2013. godine planiran je završetak probijanja tunela, a kompletna izgradnja tunela Vijenac bit će završena do proljeća 2014. godine.


Sarajevo, 29.11.2012. godine

 
OBAVJEŠTENJE

Poštovani građani, kooperanti, partneri,

Ovom prilikom Vas obavještavamo da smo od 27.11.2012. preselili Operativni ured u Sarajevu iz ulice Terezija 54, te da Vam je naše osoblje na raspolaganju na novoj adresi:

JP Autoceste FBiH
Operativni ured u Sarajevu
Dubrovačka 6
71000 Sarajevo, BiH


Svi brojevi telefona su ostali isti.

S Poštovanjem,
JP Autoceste FBiH

 
Odluka o poništenju dijela javnog oglasa


Broj: 01-02.1.1-5492-1/12
Mostar, 06.11.2012.godine


Temeljem članka 4. Pravilnika o radu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar broj 1.1-3777-3/12 od 27.08.2012. godine, članka 27. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar broj:1.1-2866-1/12 od 29.06.2012. godine,  direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar donosi,

O D L U K U

o poništenju dijela javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta uposlenika JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar broj: 01 - 02.1.1 - 2850 - 1 /12 od 15.06.2012. godine

I

Poništava se javni oglas za popunu radnog mjesta u JP Autoceste F BiH d.o.o. Mostar i to za sljedeće radno mjesto:

1/06 Šef službe općih i kadrovskih poslova.......................................  1 (jedan) izvršilac;


direktor
mr.sc. Ensad Karić                                                                                       
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sljedeća > Kraj >>