JP Autoceste FBiH u posjeti VTK/STK BiH

U prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH u Sarajevu održan je radni sastanak predstavnika JP Autoceste FBiH – Ivice Ćurića, izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove i Katice Vranjković, šefa Službe za nabavke po međunarodnim procedurama sa doc.dr.sc. Brunom Bojićem, potpredsjednikom Vanjskotrgovinske komore BiH.

Tema razgovora bila je značaj izgradnje putne infrastrukture Bosne i Hercegovine, kao osnovne pretpostavke u privlačenju inozemnih investicija.

Razgovarano je i o projektima koji bi se mogli realizrati u saradnji sa međunarodnim institucijama i fondovima. Također, razgovarano je i o nužnosti hitne izgradnje putne infrastrukture cijele Bosne i Hercegovine sa naglaskom na upošljavanje nove radne snage koja bi se posebno desila u građevinskom sektoru.

Press služba JP Autoceste FBiH