JP Autoceste objavile Poziv za iskaz interesa za usluge nadzora nad izgradnjom autoceste na poddionici Tunel Kvanj – Buna

JP Autoceste FBiH objavile su Poziv za iskaz interesa za konzultantske usluge za nadzor radova na dionici Mostar jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna.

Rok za podnošenje prijava na poziv je 13.8.2019.

Izgradnja ove poddionice bit će financirana iz kreditnih sredstava Europske investicijske banke (EIB).

Poddionica Tunel Kvanj – Buna bit će duga 5,25 km, a na njoj se nalaze 2,7 km dug tunel Kvanj, vijadukt Rotimski potok dužine 330 m, te dva kilometra otvorene trase.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE

Press služba JP Autoceste FBiH