Zainteresovana pravna i fizička lica imaju mogućnost da postanu korisnici ACC usluge potpisivanjem pristupnice čime se prihvataju Opći uvjeti korištenje ACC usluge, te prilažući dodatnu dokumentaciju:

Fizičko lice:

  • Pristupnica za ACC uslugu
  • Kopija potvrde o registraciji vozila (prometna/saobraćajna dozvola)
  • Lična/osobna karta na uvid

Pravno lice:

  • Pristupnica za ACC uslugu – potpisana i pečatom ovjerena
  • Kopija ID broja preduzeća/firme
  • Kopija potvrde o registraciji vozila (prometna/saobraćajna dozvola)
  • Predočenje dokaza o uplati

Pravna lica koja kupuju dva ili više ACC TAG uređaja uz pristupnicu popunjavaju i tehničku specifikaciju vozila, te prilažu dokumentaciju za svako vozilo (saobraćajna/prometna dozvola).

Pristupnica i tehnička specifikacija se mogu preuzeti na svim naplatnim mjestima svakim danom 0 – 24 sata.

Preuzmi ovdje

Pristupnica za ACC uslugu

Tehnička specifikacija

Elektronska naplata cestarine koncipirana je na modelu prepaid plaćanja. Korisnik ACC usluge vrši uplatu ACC kredita – gotovinski, bankovnom karticom ili virmanski, a uplaćeni novčani iznos se pohranjuje na ACC TAG uređaj, i tako ostvaruje mogućnost plaćanja usluge korištenja autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH prema važećem cjenovniku. ACC TAG uređaj može koristiti samo ugovoreni korisnik, i to za vozilo za koje je namjenjen. Dopuna ACC kredita se može platiti u KM-ovima ili u stranoj efektivnoj valuti euro.

Raiffeisen BANK

Način uplate za kupovinu ACC TAG uređaja

Način uplate za dopunu ACC TAG uređaja

UniCredit Bank

Način uplate za kupovinu ACC TAG uređaja

Način uplate za dopunu ACC TAG uređaja