Ugovor o izgradnji poddionice Klopče – Donja Gračanica potpisan je 09. maja 2016. godine.

Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finansijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.

Trasa predmetne poddionice 2: Klopče – Donja Gračanica se na svom početku nadovezuje na dionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han na km 2+680,00, a završava u zoni tunela Pečuj na km 8+460,00.

Ukupna dužina projektovane trase autoputa predmetne poddionice iznosi 5,78 km.

Značajniji radovi na dionici Klopče – Donja Gračanica obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta, dva tunela i most.

Trenutno se izvode radovi na glavnoj trasi – iskopi i zaštita kosina na određenim dijelovima, kao i na sljedećim objektima:

Tunel Ričice

 • u obje tunelske cijevi završeno je betoniranje sekundarne tunelske obloge, kontaktno injektiranje, te su u toku radovi na finalnoj obradi spojeva kampada, rubova tunelskih niša, provjeri instalacionih vodova i sl.,
 • u obje tunelske cijevi izvode se radovi na ugradnji sistema tunelske odvodnje (centralni kolektor i podužna drenaža), te izradi kolovozne konstrukcije (filterski i tamponski sloj),
 • izvode se radovi finalnom uređenju izlaznog portala – armirana zemlja,
 • u desnoj tunelskoj cijevi izvode se radovi na ugradnji ivičnjaka,

Tunel Pečuj

 • desna tunelska cijev (DTC) – izvode se radovi na ugradnji finog sloja mlaznog betona priprema podloge za hidroizolaciju, ugradnji hidroizolacije, bočnih drenaža, armirački radovi i radovi na sekundarnoj tunelskoj oblozi, te radovi na ugradnji ivičnjaka,
 • desna tunelska cijev DTC izvedeno je cca 80% sekundarne betonske obloge,
 • lijeva tunelska cijev LTC radovi su završeni na sekundarnoj betonskoj oblozi,
 • u obje tunelske cijevi izvedeno je cca 60% centralne tunelske odvodnje, filterskog sloja, posteljice, tampona i cementne stabilizacije,
 • ulazni predusjek za obje tunelske cijevi, počeli su radovi na finalnom uređenju portala – armirana zemlja,

Vijadukt Klopačke Stijene

 • izvode se radovi za rasponske konstrukcije oba vijadukta.

Vijadukt Babina Rijeka

 • desni vijadukt – izvode se radovi na rasponskoj konstrukciji,
 • lijevi vijadukt – izvode se radovi na izradi stubova,

Vijadukt Pehare

 • radovi na oba vijadukta odvijaju se u kontinuitetu tj. gdje su se stekli uslovi, radovi na izradi šipova, stubnih mjesta te rasponskim konstrukcijama,

Vijadukt Ričice

 • završeni su radovi na stubnim mjestima, upornjacima kao i rasponskoj konstrukciji za oba vijadukta,

Most Drivuša

 • radovi u zastoju zbog izmještanja VN elektro mreže.

 

U tabeli je predstvaljeno stanje na izgradnji objekata na poddionici Klopče – Donja Gračanica u procentima za mjesec april 2020. godine.

MOSTOVI  
Vijadukt Klopačke stijene 95%
Vijadukt Babina Rijeka 90%
Vijadukt Pehare 60%
Vijadukt Ričice 93%
Most Drivuša 90%
TUNELI  
Tunel Ričice 95%
Tunel Pečuj 95%

 

Klopče – Donja Gračanica (mart 2020. godine)

 

JUNI 2019. GODINE