Poddionica Klopče – Pečuj (Donja Gračanica) se nadovezuje na poddionicu Drivuša – Klopče u zoni vijadukta Perin Han.

Radove izvodi konzorcij Euro-asfalt i Strabag AG.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši JV Egis International & Ipsa Institut d.o.o.

 

Vrijednost ugovora je 107.879.289,94 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Rok za izvođenje radova je 30 mjeseci.

Značajniji radovi na dionici Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica) obuhvaćaju izgradnju četiri vijadukta i dva tunela.

Poddionica je duga 5,78 kilometara.

Trenutno se izvode radovi na izgradnji glavne trase, tunelima Pečuj i Ričice, potpornoj donjoj i rasponskoj gornjoj konstrukciji vijadukta Ričice, potpornoj donjoj konstrukciji most Babina Rijeka, potpornoj donjoj konstrukciji vijadukta Pehare kao i potpornoj donjoj i gornjoj rasponskoj konstrukciji most Drivuša. U toku su i radovi na preseljenju komunalnih usluga: vode, električne i telekomunikacijske instalacije.

Procenat izvršenih ugovorenih radova je 45 % radova na tunelima, 25 % na mostovima i 10 % na trasi.