Centar održavanja i kontrole prometa (COKP) služi za smještaj jedinica za održavanje, nadzor i upravljanje prometom na autocesti. Sigurnost i udobnost putovanja autocestom A1 nadzire se i osigurava 24 sata dnevno, 365 dana u godini iz COKP-a. Zaposlenici se u svom radu služe savremenim i sofisticiranim sistemima koji osiguravaju dotok informacija s cijele dionice autoceste u realnom vremenu. Saobraćaj na svim dionicama autoceste se nadzire i upravljati putem promjenjive dinamičke signalizacije, tok saobraćaja u tunelima – rad ventilacije, led rasvjete, kordinacija svih eventualnih incidenata ili akcidentnih situacije, sve u saradnji s policijom, vatrogasnim i drugim hitnim službama u slučaju potrebe.

U centrima održavanja i kontrole prometa (COKP) Drivuša i Zvirići smještene su glavne prometne centrale (GPC) koje su, prema trenutnoj organizaciji, najviši nivo prometno informacijskog sistema (PIS-a).

U sklopu COKP-a nalaze se i drugi objekti neophodni za upravljanje i održavanje autoceste: upravna zgrada za kontrolu bezbjednosti, radionice, benzinska pumpa, praonica vozila, garaže za vatrogasna vozila i teretna vozila, solana, parking i ostali pomoćni objekti.

CESTOVNE PROMETNE STANICE I PODSTANICE (CPS I CPPS)

Cestovne prometne stanice (CPS) i podstanice (CPPS) su namijenjene za lokalno upravljanje promjenjivim prometnim znakovima, te prikupljanje podataka o prometu i meteorološkim uvjetima na prometnici. CPS se koristi kao samostalna jedinica koja upravlja prometnom signalizacijom na osnovu lokalno prikupljenih podataka ili kao dio sistema za upravljanje prometom. Obzirom da je cestovna prometna stanica uključena u sistem, sve prikupljene podatke šalje u nadređeni centar COKP.

Krajnji uređaji prometnog sistema koji su povezani na pripadajuću CPS ili CPPS i postavljaju se neposredno uz autocestu i u tunel, su sljedeći:

 • kamere za videodetekciju,
 • meteorološke mjerne stanice,
 • svjetlosno promjenljivi prometni znakovi,
 • informacijski displej,
 • brojači prometa,
 • semafori i treptači,
 • znakovi s unutrašnjom rasvjetom,
 • signali prometnog traka.

TELEFONSKO POZIVNI SISTEM

Komuniciranje učesnika u prometu sa službama za pružanje pomoći ili davanje informacija ostvaruje se preko telefonskog pozivnog sistema – TPS. TPS uređaj je SOS telefon koji je povezan preko Ethernet mreže sa COKP-om i ima dvosmjernu komunikaciju. Svi SOS telefoni su planski locirani i operateri u COKP-u imaju detaljan pregled sa kojeg mjesta se vrši poziv, te također mogu pozvati svaki uređaj. TPS uređaj se nalazi unutar SOS niše u tunelima, ispred i iza svakog tunela, te u svakih 2 km duž cijele trase autoceste.

PROMETNO INFORMACIJSKI SISTEM

Najopširniji sistem u sklopu kojeg se nalaze svi svjetlosni promjenjivi znakovi, unutar i van tunela, tj. na dionici autoceste. Tu spadaju razni promjenjivi znakovi koji obavještavaju vozače o stanju na autocesti.

KAMERE ZA DETEKCIJU INCIDENATA

Video kamere su osnova na kojoj se temelji projektirani AKT sistem te kao takve zadovoljavaju visoke kriterije po pitanju kvalitete slike. Također, u mogućnosti su dugoročno operirati u traženim atmosferskim i tunelskim uvjetima, tj. otporne na kemijske učinke nastale kao posljedica istih. Obzirom na klimomehaničke zahtjeve i zahtjeve prema kemijskoj otpornosti opreme, kućišta i nosači zadovoljavaju visoku klimomehaničku zaštitu IP 66.

RADIO SISTEM

Radio sistem u tunelu obezbjeđuje komunikaciju za:

 • 4 frekvencije u VHP spektru (dvosmjerna komunikacija) — spektar 167,56-169,38MHZ /172,16-17398MHz,
 • 2 PM stanice (jednosmjera komunikacija) – spektar 88 – 108MHz,
 • GSM (900MHz).

Frekvencije iz VHF spektra su namijenjene za Hitnu pomoć, vatrogasce, policiju i Službu za održavanje autoputa.

Centralna RF stanica je smještena u COKP-u i najvažniji je element radio sistema, jer se preko nje uspostavljaju veze između radio stanica unutar tunela i njihova komunikacija s vanjskim radio mrežama.

SISTEM VATRODOJAVE

Prostori u tunelu koji se nadziru u smislu vatrodojave su:

 • Lijeva tunelska cijev,
 • Desna tunelska cijev,
 • Trafostanice TS,
 • Elektro niše,
 • SOS niše.

Na osnovu sadašnjeg stanja u tehnologiji dojave požara dvije su osnovne mogućnosti u osmišljavanju sistema javljača – dojava senzorskim kablom i točkastim javljačima.

SISTEM OZVUČENJA TUNELA

Za ozvučenje tunela koristi se sistem ozvučenja javnih prostora, koji se sastoji od:

 • razglasne centrale i upravljačkog terminala u COKP-u,
 • tunelske razglasne podcentrale,
 • zvučnih stupova i samostalne zvučne trube, raspoređenih po tunelu,
 • niskonaponskog kabelskog razvoda za napajanje zvučnika.

Upravljanje sistemom je iz kontrolnog centra u COKP-a, gdje se nalaze i centar video sistema, te komandni pult SOS sistema, pa dežurni operater, koji ima kompletan uvid u zbivanja u tunelu, može intervenirati u slučaju potrebe.

BROJAČ PROMETA

Informacije o karakteristikama cestovnih prometnih tokova predstavljaju podlogu za efikasno upravljanje cestovnom infrastrukturom u što spada njeno istraživanje, planiranje, projektiranje, građenje, rekonstrukcija, održavanje kao i upravljanje cjelovitim prometnim sistemom. Mjerenjem prometnog toka korištenjem brojača prometa prikupljaju se podaci važeći za procjenu stanja prometa.

MJERNA METEO STANICA

Služi za prikupljanje meteoroloških podataka o stanju na kolovozu i predstavlja sistem za kompletnu analizu stanja površine kolovoza i meteo uvjeta za potrebe monitoringa na cesti ili mostu i daje upozorenja o spomenutim uvjetima prognoze. Pored senzora koji se nalaze na samoj meteo stanici instaliranoj uz autocestu, postavljen je i senzor za poledicu koji se postavlja u asfalt kolovozne trake i povezuje se sa meteo stanicom.

SISTEM ZA MJERENJE VISINE VOZILA

Sistem za mjerenje visine vozila je montiran na produžetak portala prije proširenja platoa ispred tunela ili na samom ulasku na autocestu. Ugrađeni detektori za detekciju previsokog vozila su bazirani na aktivnoj infracrvenoj tehnologiji. Sistem je povezan na softverski modul koji će zabraniti ulazak previskog vozila ili u tunel ili na samu autocestu.

U slučaju detektiranja visine vozila veće od dozvoljene sistem automatski aktivira preko zadatih algoritama opremu za preusmjerenje kretanja vozila.

SISTEM DALJINSKOG UPRAVLJANJA I NADZORA (SDUN)

 • Centar daljinskog upravljanja i nadzora (COKP):
  • Glavni centar u COKP.
 • Grupe daljinskih stanica za upravljanje objektima duž trase, i to:
  • Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje rasvjetom,
  • Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje ventilacijom,
  • Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje energetskim napajanjem tunela,
  • Grupe daljinskih stanica za nadzor i upravljanje vratima prolaza za vozila,
  • Grupe daljinskih stanica za nadzor signalizacije SOS sistema.
 • Komunikacijski sistem (LAN mreža).

SISTEM VENTILACIJE

U tunelima dužine cca 3 km se koriste ventilatori promjera 1400 mm. Montiran je po jedan ventilator u osi tunelske cijevi.

U tunelima dužine do 1000 m se koriste ventilatori promjera 1250 mm. Montaža je izvršena s jednim ili dva ventilatora u paru ili po jedan u osi tunelske cijevi.

U tunelima ispod 500 m nisu montirani ventilatori. Na svim ventilatorima je instaliran i senzor vibracije.

U svim tunelima koji imaju sistem ventilacije se koriste sljedeći senzori procesa:

 • Detektor magle ispred tunelskih portala,
 • Mjerač nivoa CO i vidljivosti u tunelu,
 • Mjerač intenziteta i smjera strujanja zraka u tunelu.

SISTEM RASVJETE

Sistem rasvjete obuhvaća senzore koji se nalaze ispred tunela i primaju informaciju o intenzitetu svjetlosti, te lokalno automatski upravljaju intenzitetom rasvjete. Operateri iz COKP-a su u mogućnosti nadzirati stanje rasvjete te vršiti upravljanje istom (pojačavanje i smanjenje intenziteta rasvjete u slučaju incidentnih situacija).

Na ulazu i izlazu iz tunela razmak rasvjetnih tijela je manji nego u sredini tunela čime se postiže što prirodnije okruženje.