Stvoriti cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, ekvivalentnu najsavremenijim saobraćajnicama u svijetu.

Vizija
Vizija

Gradimo, upravljamo i održavamo cestovnu infrastrukturu najvišeg ranga, društveno odgovorno djelujući sa posebnim fokusom na usklađenost sa okolišem i sa sigurnošću prometa.

Misija
Misija

Strategija JP Autoceste FBiH je da ostvarujući planirane zadatke, uz kvalitetne kadrove, dobru koordinaciju i organizaciju, kvalitetan informacioni sistem ostvari profitabilno poslovanje i pozitivne finansijske rezultate, a posredno kroz bolju prometnu povezanost ostvari značajan utjecaj na cjelokupni privredni razvoj u okruženju na kojemu se nalazi.

Budući da je planirana ekspanzija u gradnji na području Koridora Vc, u narednom periodu se može očekivati značajan utjecaj na bruto društveni proizvod (BDP) u Federaciji BiH kroz povećanje zaposlenosti, ekspanzije građevinskog sektora te proizvodnje i prodaje građevinskog materijala potrebnog za gradnju.

Strategija
Strategija