Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home3/betatel/public_html/klijenti/jpautoceste/web/plugins/content/AdmirorGallery/classes/agHelper.php on line 406
STUDENTI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU POSJETILI GRADILIŠTE TUNELA PRVI MART (TUNEL VIJENAC)

Izgradnja impozantnih objekata na autocesti Koridora Vc jedinstvena je prilika da se studenti građevinskih fakulteta upoznaju sa praktičnom primjenom stečenih znanja u teoretskom dijelu nastave i laboratorijskim vježbama. Izgradnja tunela Prvi mart (tunel Vijenac) na poddionici Gorica - Bilješevo jedan je od najzahtjevnijih građevinskih poduhvata na cijeloj trasi autoceste Koridora Vc.

 

U obilasku tunela učestvovalo je oko 50 studenata druge, treće i četvrte godine Građevinskog fakulteta u Sarajevu, Odsjek za geodeziju. Posjetioce je na poddionici dočekao šef projekta JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar Ahmet Mušija i sa saradnicima ih upoznao sa najvažnijim karakteristikama objekta i dosadašnjom dinamikom izgradnje.

 

Studenti su imali priliku vidjeti praktičnu primjenu svih geodetskih proračuna, kao i prenošenje istih, karakteristika terena na karte i na projekte. Tokom obilaska mogli su se uvjeriti u visok stepen preciznosti proračuna, s obzirom na to da je mimoilaženje prilikom proboja tunela Prvi mart (tunel Vijenac) iznosilo svega nekoliko milimetara.

 

Karakteristike tla i način proboja, tzv. austrijska metoda gradnje tunela, samo su neke od lekcija sa čijom su se praktičnom primjenom upoznali budući inžinjeri. Jedinstvena ocjena svih studenata, profesora i asistenata koji su učestvovali u obilasku je da izgradnju autoceste na Koridoru Vc i svih građevinskih objekata treba u što većoj mjeri iskoristiti za sticanje praktičnih iskustava.

 

Sarajevo, 28. 3. 2013.

 

 

IMG_6640.jpgIMG_6649.jpgIMG_6664.jpgIMG_6672.jpgIMG_6700.jpg

 

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home3/betatel/public_html/klijenti/jpautoceste/web/plugins/content/AdmirorGallery/classes/agHelper.php on line 406
STUDENTI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SARAJEVU OBIŠLI PODDIONICU SUHODOL - TARČIN

Poddionicu Suhodol - Tarčin na Koridoru Vc obišlo je 30 studenata četvrte godine drugog ciklusa studija na predmetu Podzemne konstrukcije Građevinskog fakulteta u Sarajevu, predvođeni prof. Harisom Jašarevićem. Tom prilikom šef projekta JP Autoceste FBiH na navedenoj poddionici Tarik Pihura predstavio je način izgradnje tunela na autocesti Koridora Vc kao i dosadašnju dinamiku izvođenja radova u izgradnji tunela T3 - Suhodol i T4 - Tarčin na ovoj poddionici.

Studenti su prvi put u praksi imali priliku vidjeti kako se grade tuneli po najsavremenijoj austrijskoj metodi gradnje. Posebno ih je impresionirala činjenica da se tunel Tarčin gradi samo tridesetak metara ispod postojećeg željezničkog tunela, a da sama gradnja ni na koji način ne ometa željeznički saobraćaj. Studenti su se praktično mogli upoznati i sa pojmovima kao što su portal, sidra, mlazni beton, kalota i dr., koje su do sada obrađivali u okviru teoretske nastave, a koji su uobičajeni prilikom izgradnje tunela. Također, upoznali su se i sa osnovnim principima zaštite na radu prilikom realizacije ovakvih projekata. Budući inžinjeri su na terenu mogli vidjeti kako funkcionišu i velike građevinske mašine. Uvjerili su se da se i najsloženiji građevinski radovi mogu izvoditi bez obzira na vremenske uslove, te da pojam građevinska sezona, bar kad je u pitanju izgradnja autoceste koriodora Vc, više nije relevantan. 

Prije obilaska gradilišta inžinjeri kompanije Cengiz Insaat su studentima održali prezentaciju o izgradnji poddionice Suhodol - Tarčin. Tom prilikom studenti su upoznati sa projektovanim tehničkim karakteristikama trase i svih objekata koji će na njoj biti izgrađeni, a posebno sa tunelima. Naročita pažnja u okviru ovog predavanja posvećena je geološkim karakteristikama terena s obzirom na veliku raznolikost sastava tla kroz koje se vrši iskop tunela što dodatno usložava samo izgradnju.

 

Sarajevo, 26. 3. 2013.

 

IMG_6476.jpgIMG_6503.jpgIMG_6513.jpgIMG_6547.jpgIMG_6588.jpgIMG_6593.jpg

 
Javni oglas

 

Na osnovu člana 23. Zakona o eksproprijaciji ( „Službene novine FBiH“ br. 70/07, 36/10 i 25/12), a u vezi sa članom 92. Zakona o upravnom postupku ( „Službene novine FBiH“, br 2/98 i 48/99), JP Autoceste  FBiH d.o.o. Mostar objavljuje :

 

J A V N I  O G L A S

radi sporazumnog pribavljanja nekretnina

 

Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 138/12 od 09.02.2012. godine utvrđen je javni interes za izgradnju autoceste na trasi Koridora Vc za dionicu Tarčin - Konjic ( „Službene novine FBIH“, br. 14/12).

Zakonom o autocesti na Koridoru Vc („Službene novine FBiH“, br. 8/13) određen je prostor od općeg interesa za FBiH radi izgradnje autoceste na Koridoru Vc.

 

JP Autoceste  FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje autoceste na dionici Tarčin - Konjic, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH ( „Sl. novine F BiH“ broj  70/07, 36/10 i 25/12).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području Općine Konjic:

k.o. Bradina,

k.o. Zukići,

- k.o. Podorašac,

- k.o. Brđani,

- k.o. Galjevo,

- k.o. Konjic II,

- k.o. Zaslivlje,

k.o. Donje selo,

 

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje autoceste na dionici Tarčin – Konjic.

Svi  zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području  gore navedenih katastarskih općina, nakon objave ovog oglasa potrebno je da se jave u prostorije JP Autoceste FBiH u ul. Dubrovačka 6 u Sarajevu, kao i na tel. 033 277-929, fax 033 277-901, kontakt osoba Nelis Maksumić.

 

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina  u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za sporazumno rješavanje sticanja prava vlasništva na nekretninama, te će se u skladu sa odredbama Zakona o eksproprijaciji  pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim organom uprave.

 

Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja i web stranici www.jpautoceste.ba.

 

Warning: preg_match() [function.preg-match]: Unknown modifier 'c' in /home3/betatel/public_html/klijenti/jpautoceste/web/plugins/content/AdmirorGallery/classes/agHelper.php on line 406
Tunel Vijenac- poklon JP Autoceste FBiH za Dan nezavisnosti građanima BiH

Kao što je i obećala Uprava JP Autoceste FBiH, na Dan nezavisnosti završila je proboj tunela Vijenac, odnosno spajanje tunela kompletnom dužinom u okviru prve faze radova.

Tunel Vijenac, dužine skoro tri kilometra je najduži tunel u Bosni i Hercegovini i bit će jedan od najmodernijih i najopremljenijih tunela u regionu, a ujedno i predstavlja jedan od trenutno najzahtjevnijih objekata na Koridoru Vc.


Ukupna vrijednost radova na tunelu Vijenac iznosi oko 120 milona KM.

JP Autoceste FBiH su prije sedam mjeseci angažman na izgradnji tunela Vijenac povjerile bh. kompanijama, koje su ranije bile angažirane kao podizvođači. Podsjećanja radi, Uprava JP Autoceste je 45 dana nakon proglašavanja stečajnog postupka nad ranijim izvođačem radova (Primorje d.d. Slovenija) naplatila bankarsku garanciju i isplatila dugovanja svim kompanijama koje su bile angažovane kao podizvođači u ukupnom iznosu od 11 miliona KM. Domaće kompanije su tada dobile priliku da nastave radove i kako je istakao direktor JP Autocesta Ensad Karić, to se pokazalo kao pravi potez. Naše kompanije su u potpunosti opravdale povjerenje koje nikada nije ni trebalo biti upitno.

Na probijanju tunela radio je bh. konzorcij kojeg čine kompanije: Euroasfalt d.o.o. Sarajevo - kao lider konzorcija, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, ŽGP d.d. Sarajevo, Entea d.o.o. Sarajevo i Butmir d.o.o. Sarajevo. Angažovano je oko 350 radnika koji su radili u tri smjene.
Prisutnima su se pored direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar Ensada Karića obratili i Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić, kao i direktor Euroasfalta Hamed Ramić u ime konzorcija bh kompanija.

Svečanosti su takođe prisustvovali zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, ministar  vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija, koji je i guverner u ime BiH pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj, ministar komunikacija i transporta Damir Hadžić, Premijer Zeničko–dobojskog kantona Fikret Plevljak. Svečanosti su prisustvovali i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj, finansijeri projekta, te druge zvanice.

JP Autoceste koristi ovu priliku da svim građanima Bosne i Hercegovine čestita Dan nezavisnosti.


Sarajevo, 1.mart 2013. godine


IMG_5686.jpgIMG_5705.jpgIMG_5718.jpgIMG_5737.jpgIMG_5749.jpgIMG_5752.jpgIMG_5757.jpgIMG_5762.jpgIMG_5772.jpgIMG_5809.jpgIMG_5827.jpgIMG_5835.jpgIMG_5847.jpgIMG_5862.jpgIMG_5873.jpgIMG_5900.jpg

 
<< Početak < Prethodna 51 52 Sljedeća > Kraj >>