Obavijest za ACC prepaid – billing korisnike u vezi sa instrukcijom za virmansku uplatu

 Ovim putem obavještavamo korisnike ACC prepaid – billing sistema u vezi sa instrukcijom za virmansku uplatu.

Prilikom vršenja dopune korisničkog računa virmanskim putem (uplatom na žiro račun JP Autocesta FBiH) vršite uplatu javnih prihoda i popounjavate nalog za uplatu javnih prihoda.

Za kupovinu ACC TAG uređaja potrebno je odvojiti uplatu od uplate dopune. Svrha doznake prilikom kupovine je: kupovina ACC TAG uređaja, ostatak instrukcije ostaje isti.

Za uplate iz RS, upisuje se broj općine 180 (Mostar).

Klijent ID je broj koji ste dobili na specifikaciji pretplate prilikom kupovine tag uređaja ili prebacivanja na prepaid biling  – korisničko ime ili username.

Nakon evidencije uplate na jednom na navedenih računa JP Autocesta FBiH d.o.o Mostar, sredstva se prebacuju na korisnički račun automatski.

Za dopune korisničkog računa u polje poziv na broj upišite Vaš klijent ID (korisničko ime koje koristite prilikom prijave na korisnički portal) ili medium pid tag uređaja. Poziv na broj treba sadržavati 10 cifara, nedostajuća polja popunite nulama.

Npr. klijent ID 642986  u rubriku poziv na broj upisujete kao 6429860000

 

Raifeissen banka:

Primatelj: JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar

Adresa primatelja: Adema Buća 20

Mjesto: Mostar

Svrha doznake: Klijen ID

Broj računa primatelja: 1610200062470232

Vrsta prihoda 722114

broj općine odakle se vrši uplata

broj poreznog obveznika (za fizička lica matični broj)

porezni period: upisati datum uplate

Poziv na broj – upisati vaš klijent ID ili medium pid tag uređaja – postoji 10 mjesta koja trebaju biti popunjena, cifre koje nedostaju popunite nulama 

Npr. klijent ID 642986  u rubriku poziv na broj upisujete kao 6429860000

Budžetska organizacija: 0000000

ili

Unicredit banka:

Primatelj: JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar

Adresa primatelja: Adema Buća 20

Mjesto: Mostar

Svrha doznake: Klijen ID

Broj računa primatelja 3386902296565422

Vrsta prihoda 722114

Broj općine odakle se vrši uplata

Broj poreznog obveznika ( za fizička lica matični broj)

Porezni period: upisati datum uplate

Poziv na broj – upisati vaš klijent ID ili medium pid tag uređaja – postoji 10 mjesta koja trebaju biti popunjena, cifre koje nedostaju popunite nulama 

Npr klijent ID 642986 u rubriku poziv na broj upisujete 6429860000

Budžetska organizacija: 0000000

Nakon što uplata bude evidentirana na našem izvodu, sredstva će Vam biti prebačena na račun.

 

Press JP Autoceste FBiH