Azra Koso, predsjednica Odbora za reviziju

Rođena je 1968.godine u Sarajevu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Od 2012. radi u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH kao pomoćnica direktora za stambene i imovinsko pravne poslove. Prethodno obavljala poslove u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i u Kantonalnom ministarstvu za rad i socijalnu politiku Kantona Sarajevo.

Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 28.12.2018. godine Azra Koso je imenovana za predsjednicu Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH.

 

Slobodan Vukoja, član Odbora za reviziju

Rođen je 1973. godine u Grudama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Splitu. Od 2015. imenovan je za zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. Prije imenovanja obavljao je dužnost šefa Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika regije
Mostar. Također, obavljao je dužnost rukovoditelja Kantonalnog poreznog ureda Ljubuški, te poslove Federalnog poreznog inspektora.
Educirao se na brojnim seminarima iz oblasti računovodstva, finansija i direktnih poreza.

Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 28.12.2018. godine Slobodan Vukoja je imenovan za člana Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH.

 

 

Nina Džidić, član Odbora za reviziju

Rođena je 1981. godine u Mostaru. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno obavlja poslove savjetnice izvršnog direktora za financije u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar. Obavljala dužnosti rukovoditelja Odjela za računovodstvo i rukovoditelja Odjela za kontroling u JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar.

Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 28.12.2018. godine Nina Džidić je imenovana za člana Odbora za reviziju JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH.