Otvorene aplikacije za izgradnju poddionice Vranduk-Ponirak na Koridoru Vc

Danas je u Operativnom uredu JP Autoceste FBiH u Sarajevo obavljeno javno otvaranje aplikacija za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Vranduk – Ponirak.

Rok za dostavljanje aplikacija je bio 18.09.2017. do 12 sati, a javno otvaranje je održano u 13:30 sati.

Aplikacije za pretkvalifikaciju za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:

Kolin insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), NUROL Insaat ve Ticaret A.S. (Turska), Joint Venture: Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. and CIPA S.P.A. (Italija), Joint Venture: Euro-Asfalt d.o.o. i Strabag AG (BiH i Austrija), Consortium: Azvirt Limited Liability Company i Hering d.o.o. (Azerbejdžan i BiH), Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska), INTEGRAL INŽENJERING a.d. (BiH), SINOHYDRO Corporation Limited (Kina), TEKFEN Construction (Turska).

Nakon otvaranja aplikacija, tenderska komisija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će izvršiti pregled i ocjenu pristigle dokumentacije, te potom odabrati kvalifikovane ponuđače, kojima će biti poslani pozivi za dostavu ponuda.

Poddionica Vranduk – Ponirak duga je 5,3 km, a najznačajniji objekti na dionici su dva mosta (dužine 385 m i 360 m), tri vijadukta (dužine 81 m, 90 m i 112 m), tunel (dužine 390 m lijeva cijev i 275 m desna cijev) i potporni zidovi. Procijenjena vrijednost radova iznosi 48 milijuna eura. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

Izgradnja poddionice će se finasirati kreditnim sredstvima osiguranim kod  OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

 

Press služba JP Autoceste FBiH