Plan javnih nabavki za 2016. godinu 

___________________________________________________________________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

3. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

4. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

___________________________________________________________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-11/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1366-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1140-9/16 SK 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1044-9/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1096-9/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1064-19/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1138-7/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1288-11/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1285-7/16 SL

Odluka o dodjeli ugovora broj: 01-01.3-2325-3/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-22/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1045-13/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1065-23/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2323-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2553-5/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga "Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00" - LOT 1 broj 01-01-3-829-52/16 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga "Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00" - LOT 2 broj 01-01-3-829-53/16 AZ

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke  u otvorenom postupku za nabavku usluga "Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00" - LOT 1 broj: 01-01.3-829-55/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-2318-13/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-1141-16/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2316-7/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-15/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2592-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2593-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-1064-35/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-2715-17/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2590-8/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2740-7/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2558-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2533-12/16 SL

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-100/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-2-11-101/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-3-11-102/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2389-8/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2328-14/16 LH 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-4-11-108/16

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona "Advokatske usluge, LOT 2 - Advokatske usluge iz oblasti privrednog prava" 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3085-12/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1365-22/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3034-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2987-6/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2322-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-13/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-15/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-8/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3502-8/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3278-11/16 AZ

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-5-11-118/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona "Usluge zastupanja pred arbitražom" 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj; 01-01.3-2316-17/16 SK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4231/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2390-25/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3227-10/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3302-7/16 SK 

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-4360/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2988-17/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-4/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3612-9/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.03-2987-9/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4065/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-393/17 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-35/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-15/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-433/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3798-7/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4211-7/16 PV 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368/12/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4231-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4114-10/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-433-9/17 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku LOT 2 broj: 01-01.3-4229-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku LOT 1 broj: 01-01.3-4229-17/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4212-6/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot1: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara broj: 01-01.3-4210-12/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot2: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva broj: 01-01.3-4210-13/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4213-10/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-20/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-21/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-22/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-23/16 AZ

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-24/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-25/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3906-12/16 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-735/17 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-11/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-12/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-30/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-31/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-735-9/17 AZ 

Odluka o poništenju javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4360-14/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-424-8/16 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3747-10/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-953/17 AK 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01.01.3-980/17 PV

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-982/17 AZ

Odluka o odobravanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-981/17 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-27-13/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja broj: 01-01.3-4233-20/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4232-13/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-15/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4036-10/16 AZ

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1154/17 SL 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke broj: 01-01.3-1153/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-982/8/17 AZ 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1157/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-980-5/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4065-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4037-41/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-22/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-854-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-1157-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-583-11/17 AK 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-59/17

___________________________________________________________________________________________

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

___________________________________________________________________________________________

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2015

2. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

4. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

5. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

6. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

7. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

8. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

9. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

10. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

11. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

12. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

13. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

14. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

15. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

________________________________________________________________________________________

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016

________________________________________________________________________________________

Odluka o nabavci dodatnih usluga

Odluka o vanplanskoj nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-215-6-12/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-1-214-6-11/15

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u ponovljenom otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupak bez objave obavještenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-01.3-2573-9/15

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke; broj 01-01.3-2065/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1001-15/15

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku: broj 01-01.3-997-9/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1496-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1371-14/15

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: broj 01-01.3-2164/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-239/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1941-11/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1165-5/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-534-34/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-13/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-18/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-17/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-12/15

Odluka o dodjeli ugovora: broj 01-01.3-1370-2/14

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2391-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-02-2-11-57/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-2573/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1884-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1669-8/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2205-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-3-11-63/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-01.3-905-11/15 AZ

Odluka o poništenju LOT 3

Odluka o poništenju LOT 2

Odluka o poništenju LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-461-8-75/15

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-462-8-74/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-1-1-295-5-73/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-7-2-464-3-72/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2618-4/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2617-4/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-4-11-70/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2164-11/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-471-6-78/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2439-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-919-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2619-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2587-13/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2621-14/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3279-6/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u kinkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-2161-5/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3280-11/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1271-10/15 LH

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: broj 01.01.3-3886/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3350-8/15 AZ

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-572-6-93/15 AZ

Odluka o poništenju 01-01.3-6349-47/14 LH

Odluka o dodjeli ugovora 01-01.3-1369-23/15 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: "Usluge geodetskog snimanja repera na objektima na autocesti A1"

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3886-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-628-6-110/15 

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4041-4/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-16/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3790-7/15 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-36/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-37/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1726-18/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-34/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-6/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj:01-01.3-3301-10/15 SL

Dobrovoljno ex ante obavješetenje o transparetnosti 266-0-2-5-11-117/15

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1372-28/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2484-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4727-6/15 AZ 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4779/15

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-36/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3489-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 01-01.3-4387-8/15 AZ

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4861/15 AD

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-01.3-4878/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3038-27/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4767-8/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci: 01-01.3-6349-60/14 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-14/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3192-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4380-6/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4878-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-784-6-149/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4161-12/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-33/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-7/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-10/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 2 broj: 01-01.3-2065-32/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 1 broj: 01-01.3-2065-31/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3488-23/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3309-17/15 LH

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4919-10/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-12/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4729-9/15 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-782-16/15 LH

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-5765/15 LH 

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4385/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4861-9/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-920-25/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4840-21/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-24/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1271-/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3764-7/15 AD

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5397-8/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-5106/15 AZ 

Odluka o poništenju postupka nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja broj: 01-01.3-4919-27/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4779-39/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4730-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-759-8/16 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-35/15 LH